Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Gaudium et spes (Bucuria şi speranța)
Administrator: 21-11-2016 07:23:42 in Știri pe scurt

  În ultima zi a Târgului de carte Gaudeamus, ediția 2016, un grup de elevi ce studiază la Liceul Alexandru Odobescu din Lehliu Gară, participând împreună cu profesorii îndrumători la acest eveniment cultural, a procurat şi oferit părintelui din parohie o lucrare foarte interesantă de teologie liturgică, Euharistia ca Jertfă.

  "Dar pentru părintele" este o dedicație cât se poate de cuprinzătoare atât pentru dragostea către un preot slujitor, concretizată printr-o carte, dar şi ca o referire la fibra cea mai tainică a teologiei Sfintei Liturghii: actualizarea tainică a faptului că Fiul lui Dumnezeu, întrupat om desăvârşit, şi-a dat viața în dar, jertfă,  Părintelui ceresc pentru a oferi astfel, tururor oamenilor, darul Vieții adevărate.

  Opusul, o Teză de Doctorat, are următorul conținut: Cuvânt-înainte Introducere.

PROBLEMA EUHARISTIEI CA JERTFĂ Partea I DESPRE JERTFĂ ÎN GENERAL I.

RELIGIE ȘI JERTFĂ II. ORIGINEA JERTFEI 1. Teoria oferirii de daruri din interes 2. Teoria oferirii sacrificiului ca hrănire a divinității 3. Teoria provenienței sacrificiului din noțiunea de totem 4. Teoria lui Loisy: originea sacrificiului trebuie căutată în înclinarea omului primitiv spre magie 5. Unde anume trebuie căutată adevărata origine a sacrificiului

III. FIINȚA JERTFEI 1. Ființa jertfei în oferirea unui lucru 2. Ființa jertfei în schimbarea lucrului oferit (prin distrugere, junghiere, ardere)

IV. SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA JERTFELOR IUDAICE Partea a II-a DESPRE JERTFA EUHARISTICĂ ÎN SPECIAL

V. ÎNVĂȚĂTURA BISERICII ORTODOXE DESPRE JERTFA EUHARISTICĂ — ACCEPTAREA EUHARISTIEI CA JERTFĂ

VI. ÎNVĂȚĂTURA BISERICII PROTESTANTE DESPRE JERTFA EUHARISTICĂ — NEGAREA EUHARISTIEI CA JERTFĂ Demonstrație istorică a adevărului Euharistiei ca jertfă

VII. JERTFA EUHARISTICĂ ÎN TRADIȚIA PRIMELOR TREI SECOLE ALE BISERICII 1. Ciprian 2. Tertulian 3. Ipolit 4. Constituțiile Sfinților Apostoli 5. Origen 6. Clement Alexandrinul 7. Irineu 8. Iustin Martirul Părinții apostolici 9. Ignatie 10. Barnaba 11. Clement Romanul 12. Didahia celor Doisprezece Apostoli

VIII. JERTFA EUHARISTICĂ POTRIVIT SFINTEI SCRIPTURI A. Jertfa euharistică în Vechiul Testament 1. Jertfa prefigurativă a lui Melchisedec 2. Profeția lui Maleahi B. Jertfa euharistică în Noul Testament 1. Potrivit sfântului evanghelist Luca (a. Evanghelia după Luca / b. Faptele Apostolilor) 2. Potrivit sfântului apostol Pavel (a. Epistola 1 către Corinteni / b. Epistola către Evrei) 3. Potrivit evangheliștilor Matei și Marcu 4. Potrivit evanghelistului Ioan C. Instituirea jertfei euharistice și critica raționalistă 1. Euharistia ca simplă parabolă 2. Euharistia ca simplă învățătură eshatologică D. Religiile de mistere ale Antichității și jertfa euharistică 1. Misterele eleusine 2. Cultul zeiței Isis 3. Cultul Cybelei 4. Misterele orfice 5. Cultul lui Mithra

IX. FIINȚA EUHARISTIEI CA JERTFĂ Expunerea diferitelor teorii cu privire la ființa Euharistiei ca jertfă A. Teologii romano-catolici și problema ființei Euharistiei ca jertfă A1. În jurul ideii de schimbare 1. Ființa Euharistiei ca jertfă în schimbarea reală a. Ființa Euharistiei ca jertfă în schimbarea reală a elementelor pâinii și vinului b. Ființa Euharistiei ca jertfă în schimbarea reală a lui Iisus Hristos 2. Ființa Euharistiei ca jertfă în schimbarea mistică Insuficiența ideii de schimbare pentru explicarea Euharistiei ca jertfă A2. În jurul ideii de oferire 1. Ființa Euharistiei ca jertfă în oferirea lui Hristos de către El Însuși 2. Ființa Euharistiei ca jertfă în oferirea lui Hristos de către Biserică Avantaje și deficiențe ale ideii de oferire aplicată jertfei euharistice B. Teologii ortodocși și problema ființei Euharistiei ca jertfă 1. Macarie Bulgakov 2. Alexiu Comoroșan 3. Nikolaos Damalas 4. Christos Andrutsos 5. Konstantinos Dyovuniotis 6. Ioan Mihălcescu C. Mărturiile diferitor Părinți și scriitori bisericești de după veacul al IV-lea despre ființa Euharistiei ca jertfă Sfântul Ioan Hrisostom D. Schița unei teorii corecte despre ființa Euharistiei ca jertfă

Bibliografie


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator