Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Eu sunt Gavriil
Administrator: 13-07-2016 07:02:36 in Știri pe scurt
Sprijinitorul ceresc al lăcaşului duhovnicesc din parohia Plevna, din miriadele de duhuri slujitoare, mărețului Arhanghel Gavriil, i se face astăzi, 13 iulie 2016, pomenire de mulțumire pentru atât de multe bunevestiri împărtăşite neamului omenesc în lucrarea tainei celei din veac ascunse a mântuirii. "Binevestitorului mântuirii noastre, lui Gavriil Arhanghelul, marele slujitor al lui Dumnezeu, care a făcut oamenilor atâtea binefaceri, atât în Legea veche, şi în cea nouă, Biserica îi alcătuieşte astăzi al doilea sobor de prăznuire, mulţumindu-i pentru toate slujirile lui, cunoscute din Scriptură şi din tradiţia Bisericii, întocmai ca şi la întâia sa prăznuire, din ziua de 26 martie, după Buna Vestire. Drept aceea, Biserica înnoieşte astăzi pomenirea arătărilor lui cele minunate, făcute din dumnezeiasca poruncă, şi le proslăveşte. Arhanghelul Gavriil este acela care, pe Moise, ce fugea de la faţa lui Faraon, în pustie, l-a învăţat scrierea cărţilor, descoperindu-i facerea lumii, facerea lui Adam, omul cel dintâi, viaţa şi căderea lui, neamurile cele mai dinainte, potopul şi despărţirea limbilor şi toată înţelepciunea. El este acela care a tâlcuit Proorocului Daniil, arătările cele minunate, închipuite prin tot felul de fiare, i-a descoperit, apoi, slobozirea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului, vremea venirii lui Hristos în lume şi întruparea Lui din Preacurata Fecioară. El este acela care s-a arătat Sfintei şi Dreptei Ana, pe când ea se ruga cu lacrimi, zicându-i: "Ana, s-a auzit rugăciunea ta la Dumnezeu şi, iată, vei zămisli şi vei naşte pe Fiica cea Binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate seminţiile pământului; şi vei chema numele ei Maria." Asemenea şi Sfântului Ioachim, tot el i-a spus că vor naşte pe Maica lui Mesia, Care va mântui neamul omenesc. Acelaşi Arhanghel s-a arătat preotului Zaharia şi i-a binevestit dezlegarea nerodirii femeii sale, Elisabeta, şi naşterea Sfântului Ioan, Înainte-mergătorul Domnului. Acest slujitor al lui Dumnezeu a stat înaintea preacuratei, la Nazaret, şi i-a binevestit zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot acesta s-a arătat şi lui Iosif, încredinţându-l, prin vis, despre Fecioara cea neispitită de nuntă. Acest Înger al Domnului s-a arătat şi păstorilor ce-şi păzeau turmele, noaptea, şi le-a zis: "Vă binevestesc vouă bucurie mare: că S-a născut astăzi Mântuitorul." Şi, îndată, o mulţime de îngeri au cântat: "Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire." Prin acest Înger, la vremea patimilor Sale, Mântuitorul a primit întărire, deoarece Gavriil, puterea lui Dumnezeu se tâlcuieşte, şi, ca unul care, pe lângă altele, are şi această slujire, de a întări pe cei ce sunt în nevoinţă. Acest Înger s-a arătat şi mironosiţelor, stând pe piatra mormântului şi vestindu-le învierea din morţi a lui Hristos. Că cel ce a fost binevestitorul zămislirii şi al naşterii, acelaşi s-a arătat a fi şi Îngerul învierii. În sfârşit, acelaşi Înger, arătându-se Preacuratei, i-a spus de cinstita ei adormire şi de mutarea ei cu trupul, de la cele pământeşti, la cele cereşti. Deci, pomenind aceste multe arătări, din Legea veche şi din cea nouă, ale acestui Înger şi ştiind mijlocirea lui cea neîncetată către Dumnezeu, pentru neamul omenesc, Biserica îi alcătuieşte sobornicească prăznuire, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se deştepte totdeauna şi cu căldură să alerge, proslăvind ajutorul şi sprijinul acestui atât de mare binefăcător al său."

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator