Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Mors vitalis et vita mortalis
Administrator: 25-09-2016 03:22:52 in Știri pe scurt
"Mâhnicioasă îmi este, o Domnul meu, mâhnicioasă îmi este viața aceasta; viață nestatornică, viață stricăcioasă, viață ostenicioasă, viață necurată, viață în care relele domnesc şi stăpâneşte trufia, viață plină de ticăloşie şi de amăgire, care nu se cuvine a se numi viață ci mai bine moarte. Oare o astfel de petrecere în lume se cuvine a o numi viață? Pe care lichidele o umflă, durerile o usucă, arşițele o topesc, aerul o bolnăveşte, hrana o îngreuiază, nemâncarea o istoveşte, desfătarea o slăbănogeşte, scârba o risipeşte, îngrijirea o strâmtorează, răsfățarea o tâmpeşte, bogăția o îngâmfează, sărăcia o smereşte, tinerețea o înalță, bătrânețea o gârboveşte, boala o sfărâmă, mâhniciunea o chinuieşte; şi după toate aceste rele, cel mai de pre urmă, adică moartea venind mânioasă asupră-i, pune capăt tururor. Cu prea drept cuvânt nici viață nu se cuvine a fi numit un astfel de trai, ci numai mors vitalis et vita mortalis ( moarte vie şi viață moartă)". (Fericitul Augustin)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator