Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Antologhionul de la Râmnic. 1705. Studiu de caz
Administrator: 29-12-2016 08:45:48 in Anul omagial

 Reproducem în cele ce urmează conținutul primelor pagini ale Antologhionului, începând din luna septembrie, ziua întâi.

 

 Luna lui Septembrie, are zile, 30. ziua are ceasuri, 12 și noaptea ceasuri, 12. În ziua dentâi a începutului Indictului, adică a anului nou. Trebuie să știm, că besearica lui Dumnezeu prăznuiaște Indictul, luându obiceaiul den bătrâni să să facă începătura anului de la acest Indiction, că să zice la dânșii Indiction, porunca și arătătura. Și încă căci într-această zi au întrat D(o)mnul nostru I(isu)s H(risto)s, în sinagogul Iudeilor, și dându-i-se cartea Isaiei Prorocului, deșchizându-o află unde era scris D(u)hul D(o)mnului asupra mea, pentru carele mă unse, a binevesti săracilor mă trimise, a tămădui pre cei zdrobiți cu inema, a propovedui robiților slobozire, și orbilor vedeare, a trimite pre cei zdrobiți întru slobozire, a striga anul D(o)mnului primit. De aceiea dând cartea poslușnicului și șăzând zice. Că astăzi s-au plinit scriptura aceasta în urechile voastre, că să mira și noroadele de cuvintele ceale ce eșiea den rostul său. f. 6 Într-aceastaș(i) zi pomenirea sfinților m(u)cenici, și frați Eiod, Callist, și Ermoghen Acești sf(i)nți m(u)cenici, frați buni fiind, pre cum era născuți dentr-un pântece, așa să născuse cu d(u)hul și pren d(u)mnezeescul botez, pre vreamea propovedirii, și de vreame ce fură pârâți cătră cel mai mare ce era biruitoriu atunci, cum că sunt creștini, și cunoscându-se bl(a)gorodnica și nesmintita starea sufletelor lo(r) , au rupt judecata să moară de sabie, și așa săvârșindu-ș(i) calea muceniei cătră D(o)mnul să duseră. Cu ale lor sf(i)nte rugi D(oa)mne miluiaște-ne și ne spăseaște pre noi. Cântarea, 7. Irmos ……………. (slavonă)………….. f. 7 Văhodă. Sveate tihii: și Prochimenul zilii, și ceteniile. De la prorociia Isaii cetenie. Duhul Domnului preste mine, pentru care m-au uns: a vesti săracilor m-au trimi(s). A vindeca pre cei zdrobiți cu inima. A propovedui robiților ertare, și orbilor vedeare: a chema anul cel plăcut D(o)mnului, și zioa răsplătirii D(u)mnezeului nostru. f. 2 Den cartea Leviților cetenie. Grăit-au D(o)mnul feciorilor (lui) Israel, zicând de veți umbla întru poruncile meale, și de veți păzi învățăturile meale, și de le veți face pre dânsele, voiu da voao ploae în vreamea ei, și pământul va da roadele sale, și pomii țarinilor își vor da roada sa. f. 2 (Iulia Dițoiu)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator