Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Evanghelia tipărită la Tbilisi, cu sprijinul Sf Antim Ivireanul, de Mihail Ștefanovici, 1709
Pr Gabriel Toma: 06-02-2016 09:45:44 in Anul omagial
„Aciastă Sf[î]ntă Carte a D[u]mn[e]zeeștii Ev[an]g[h]elii, 
Carea cu închinăciune să aduce Înălțimii tale, prea luminate Doamne, iaste roada cea noao care Pământul Iverilor [Georgia] adăpăndu-să din râul împărăteștilor tale Daruri, întru acestu an au odrăslit, luând și acest Pământ norocire să se îmbogățească cu tiparele limbii sale – precum cu tiparele Arăpești s-au îmbogățit Araviia, cu ceale Ellinești Elada, și cu cele rumânești Uggrovlahiia – mulțemita o aduce la Măriia ta, ca și cealialalte trei Eparhii, de vreame ce credincioasa și creștineasca-ți mare însuflețire au stătut a fi Râul cel cu curgerile de aur, dintru carele au curs aceaste Patru izvoară, ale Rumănilor, ale Ellinilor, ale Arabilor, ale Iverilor tipare, aseamenea râului celui dintâi al grădinii desfătării, dintru carele au eșit ceale Patru râuri, Fison, Gheon, Tigru și Efrat. Însă cu acest fel de despărțeală, că cu aceale ape ale râurilor acelora au odrăslit Pământul roduri stricăcioase și trecătoare, iară adăpările tiparelor carele cunosc începătura din viteșeasca-ț voință, dau petutindenea stătătoare și veacinică rodire. Și pentru aciasta va rămânea Măriei tale și slava, și pomenirea nemuritoare, de vreame ce iaste izvorul și pricina a acestui bine. 
 Mai 21, leat 7218 Al Măriei tale întru Hs. Rugătoriu, Smeritul Mitropolit al Uggrovlahiei, Anthim” (tiparituriromanesti.wordpress.com)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator