Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (VII)
     Revoluția din 1821 s-a constituit într-un eveniment cu puternice consecințe și pentru Biserica Otodoxă Română, căci alături de începerea acțiunilor pentru modernizarea...
Al treilea modul al activităților catehetice (II)
     Duminică, 18 septembrie 2017, după încheierea Sfintei Liturghii, s-a desfășurat în biserica parohială activitatea catehetică. În cadrul acesteia s-a predicat despre conștiință, ...
O chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri
    Tratez din nou o chestiune despre care adesea se întreabă fraţii noştri (.. .) (cum că, n. n. ) copiii sunt botezaţi pentru iertarea păcatelor (Faptele Apostolilor 2, 38). D...
Semnul sfintei cruci în antichitatea creștină: Sf Euplius
„În timpul celui de al nouălea consulat al lui Diocleţian şi al optulea al lui Maximian, în ajunul idelor lui august (12 august), Calvisianus guvernatorul a zis către Euplius, care era chinuit: Cel...
El a îmbrățișat crucea
 ca să moară înălţat spre cer, dar cu  privirea şi cu braţele deschise spre lume, arătând că Se aduce jertfă Tatălui, dar cu iubire faţă de lume; ca să moară cu încetul şi deci ca p...
Hristos, cu sângele Său, a dobândit o veşnică răscumpărare
    În urma păcatului strămoşesc, toţi oamenii erau supuşi pedepsei morţii (Rom. 5, 12), ca  unii care dispreţuiau mărirea lui Dumnezeu. În acelaşi timp moartea era urmare...
Cateheză vizuală- Înălțarea Sfintei Cruci
         Pământenii, cei ce sunteţi chivernisitori ai darului, cu preoţească cuviinţă înălţaţi cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu şi suliţa care a...
Al treilea modul al activităților catehetice
    Duminică, 10 septembrie 2017, după slujbă a fost inițiat cel de-al treilea modul al activității catehetice, dedicat celei de-a treia virtuți teologice, dragostea creștină, în timpul c...
Sub ochii noștri...Scriptura (XX)
Risipit-am păcatele tale ca pe un nor şi fărădelegile tale ca pe o negură. Întoarce-te către Mine, că Eu te-am mântuit! (Isaia 44, 22)
Sub ochii noștri...Scriptura (XIX)
Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. (In 15, 4)
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (VI)
 În sprijinul dovedirii autocefaliei de facto a Bisericii româneşti sunt de amintit următoarele realități, desprinse din istoria Bisericii Ortodoxe naționale, în perioada evului mediu:3. Cu pr...
Sub ochii noștri... Scriptura (XVIII)
Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; Că trece v...
Cateheză mistagogică (VI)
     Duminică, 3 septembrie, după Sfânta Liturghie, s-a desfășurat în biserica parohială activitatea catehetică. Urmare a faptului că tâlcuirea rânduielii Sfintei Liturghii s-a înche...
Carpe diem
  "Orice clipa poate fi un timp grozav de important pentru mântuirea noastră și, dacă nu trăim clipa prezentă nu o trăim nici pe următoarea, și asa mai departe." (Părintele Arsenie delaMare)
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXXII)
Despre PsaltireNefiind propriu zis o carte ci o colecție de cântări adresate lui Dumnezeu, găsim însa și alte texte psalmice presărate în Scriptură, ca de pildă: • Cântarea lui Moise- Ies 15; • A...
Cununa zodiacului în Scriptură
    De cind au început oamenii să urmărească stelele, ei le-au asociat in grupuri numite constelaţii. Aspectul remarcabil al acestui fapt este că. deşi aceste constelaţii seamăn...
Linia vieții din palma lui Dumnezeu
     Liniile vieţii noastre sînt hotărîte de nimeni altul decît de Dumnezeu, iar El ni le poate schimba, în funcţie de rugăciunile şi virtuţile pe care ni le cultivăm. Astf...
Sub ochii noștri... Scriptura (XVII)
 Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi veni...
Poliția gândirii
    Părinţii Bisericii s-au preocupat cu mare atenţie de rezultatele catastrofale ale gândurilor şi desigur, cu aşa-numitele patimi împletite cu gândurile. Prin prisma expe...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXXI)
Introducerea psalmilor în cultConform relatărilor din cărțile Vechiului Testament, muzica a fost una dintre artele frumoase cultivate de evrei, alături de poezie și arhitectura. Muzica a insotit po...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator