Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Înfrânare, unire şi dragoste călugărească
        O întâmplare despre înfrânare, unire şi dragostea de fraţi, în obştea Sf. Macarie.         Aducând cineva, odată Cuvios...
Sub ochii noștri... Scriptura (XXX)
    Precum se coboară ploaia şi zăpada din cer şi nu se mai întoarce până nu adapă pământul şi-l face de răsare şi rodeşte şi dă sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare,   &...
Trepte în închinarea în duh și adevăr (XXXVIII)
            Cultul sinagogii (II)     Pe plan religios era nevoie de implicarea tot mai activă la serviciul sacru. Aceasta se facea și în peri...
Radiografia stăpânitorului puterii văzduhului
    „În duhurile necurate există tot atâtea preocupări, câte există şi în oameni. Unele dintre ele, numite în popor rătăcitoare, înşală pe oameni şi-şi bat joc de ei, împresurându-i mereu...
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (XIV)
Mitropolitul Andrei Șaguna. Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania3. Sinodalitatea    Un alt principiu, bine definit în Statut, este principiul sinodal, adică ace...
Rostul milosteniei
    „Să ne rugăm pentru cei morţi, punând şi pe alţii să se roage şi dând săracilor milostenii pentru sufletele lor. Căci nu degeaba s-a rânduit de către Apostoli ca să se facă pomenire l...
Din cartea naturii, citire (I)
   Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.    În ambele pasaje biblice care descriu crearea omului, Fa...
Frumoasa Ectenie a Bobotezei din Codex Barberini (sec VIII)
Ale diaconului la sfinţirea de sfintele Arătări [Epifanii]. Să zicem toţi: Doamne, miluieste! Dumnezeule, Părinte Atoateţiitorule, Cel ce pe toate le ştii înainte de a se face şi le-ai chem...
Ex opere operantis?
      Ne spunea nouă ava Teodor romanul, zicând că, la treizeci de stadii de la cetatea Romei, este o cetate mică, ce se numeşte Romul. În această cetate mică a fost un epi...
Începutul dezvăluirii tainei din veac ascunse
    După întoarcerea Sa de la templul din Ierusalim, unde rămăsese, la doisprezece ani, Domnul Iisus s-a aflat în Galileea, în cetatea Nazaret, unde a crescut, tăinuindu-Şi înaintea oamen...
Sub ochii noștri... Scriptura (XXIX)
    Ascultaţi-mă pe mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte lângă curgerea apei. Şi ca tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi crinul. Daţi miros şi...
Tâlcuire patristică
    Astăzi, se plineşte cuvântul cel ce s-a grăit prin Proorocul Isaia, adică: "Să se veselească pustiul şi, ca şi crinul, să înflorească" şi foarte să tresalte pustiul Iordanului, văzând...
Sub ochii noștri... Scriptura (XXVIII)
La vin nu te face viteaz, că pe mulţi i-a pierdut vinul. (Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah 31, 29)
Glasul proorocilor (I)
    „Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: "Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că ...
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (XIII)
Mitropolitul Andrei Șaguna. Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania2. Independenţa Mitropoliei Ardealului    În primul rând, principiul autonomiei externe însemna...
Legea postului- studiu biblic
    Sunt mulţi care zic: "De ce trebuinţă este postul la cei care vieţuiesc în curăţie?" Dar aceasta este o întrebare a celor leneşi şi slabi. Că, cine a fost mai curat decât Adam? Şi înc...
Pacea, tema centrală a pastoralei de Crăciun 2017
    Pacea este tema centrală a pastoralei de Crăciun 2017 transmisă de Preasfințitul Părinte Vincenţiu, clerului şi credincioşilor din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.  ...
De ce folosim un brad stilizat în biserica parohială?
    Credința creștină, în care închinarea plăcută lui Dumnezeu se face în duh și adevăr nu cunoaște jertfa și darul produselor ca atare din natură decât în cazuri foarte limitate ( ca de ...
Sub ochii noștri... Scriptura (XXVII)
Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. (Ioan 12, 24)
Erminie
 Mari sunt faptele credinţei; că în mijlocul izvorului văpăii, ca într-o apă de odihnă sfinţii trei Tineri s-au bucurat şi Proo­rocul Daniel păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciu...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator