Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Despre calomnie. Cazul Sfântului Ioan Gură de Aur
     În anul 403, la sinodul de la Stejar, potrivnicii intriganți ai Sfântului Ioan Gură de Aur i-au adus 29 capete de acuzaţie, între care şi acestea:   -că a vîndut...
Un frate a întrebat pe un bătrân, zicând:
   "De se va întâmpla, din lucrarea diavolului, ca cineva să cadă în desfrânare, ce să facă, pentru cei ce s-au smintit?" Şi a povestit bătrânul, zicând: "Un diacon era vestit într-o mână...
Sinodalitate și autocefalie în istoria BOR (II)
  Episcopul Tomisului, în vremea primelor 3 sinoade ecumenice „deși nu se bucura de drepturi mitropolitane, nu era totuși supus jurisdicției unui mitropolit, ci avea superior imediat pe patria...
Sub ochii noștri... Scriptura (XIII)
 Mică este între cele zburătoare albina, dar rodul ei întrece orice dulceaţă. (Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah 11, 3)
Cateheză mistagogică (IV)
 Duminică, 23 iulie 2017, la finalul sfintei slujbe duminicale s-a desfășurat o nouă lecție catehetică în care s-a tratat despre prima parte a Dumnezeiaștii Liturghii, anume despre Liturghia c...
CALEA: strâmtă vs largă
 Viața omului este o cale de la naşterea sa până la ceasul sfârşitului şi calea aceasta poate fi ori strâmtă, ori largă. Calea cea strâmtă este îngrădită prin hotarele legii lui Dumnezeu, care...
Toporul Sf Serafim, arma nerăsplătirii răului cu rău
 „Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească,Şi s...
Alte căi necunoscute ale Domnului
 Era un sihastru călugăr, cu semne şi cu minuni strălucit şi avea împreună cu el, un ucenic în pustie. Iar, într-una din zile, s-a întâmplat că a mers ucenicul lui în cetate, unde era un stăpâ...
Străjerul peste casa lui Israel
  La 21 iulie se pomenește Sf Prooroc Ezechiel. Acesta a fost unul din Proorocii mari ai Legii Vechi şi era fiul lui Buzi, din seminţia preoţească a lui Levi. A proorocit timp de douăzeci...
Mai bine este a vieţui cu leul împreună
 Nu este nimeni pe pământ asemănător cu femeia cea rea de gură şi nici o fiară nu este întocmai cu femeia cea înşelătoare. Cine este mai rău, între cele cu patru picioare, decât leul ? Sau ce ...
Cateheză mistagogică (III)
 În duminicile a IV-a, a V-a și a VI-a după Rusalii (2, 9, 16 iulie 2017) activitățile catehetice săptămânale cu credincioșii au avut ca temă prezentarea și tâlcuirea cultului public creștin.&...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXIX)
 David înnoieste practicile religioase prin intercalarea în cultul tradițional a imnelor de laudă catre Dumnezeu- lucru ce se vede la festivitatea aducerii chivotului la Ierusalim:  „ As...
Cateheză vizuală- citirea pomelnicelor
 La Sfânta Proscomidie, când sunt pomeniţi cei vii şi cei adormiţi, preotul scoate câte o părticică (miridă) pentru fiecare şi o aşază pe Sfântul Disc, acolo unde sunt aşezate: Sfântul Agneţ, ...
Sinodalitate şi autocefalie în istoria BOR (I)
1. Epoca patristică     Situația Bisericii lui Hristos din acest colț al Europei, a fost din cele mai înaintate timpuri, la limita dintre ascultare canonică formală, față de Biseri...
Neştiutele căi ale Domnului
Mulţi din cei din Alexandria, râvnind la cele din vremea Apostolilor, îşi vindeau averile lor şi, aducând preţul vânzării, îl puneau în mâinile Sfântului Ioan cel Milostiv, rugându-se ca să-l împar...
Luaţi aminte la citire, la învăţătură!
Zis-a Domnul: "Tot cărturarul, care învaţă despre Împărăţia Cerului, asemenea este cu un om gospodar, care scoate din cămara sa lucruri noi şi vechi". Pentru că numai acela este un adevărat cărtura...
Cateheză vizuală- prescura
 Pâinea  adusă de credincioși la Dumnezeiasca  Liturghie poartă numele de prescură. Cuvântul prescură, derivat din slavonul proskura, vine de la grecescul "prosfora" și înseamnă jert...
Paralele solare
 Dacă orbul trupesc nu vede soarele cel fizic, lumina lui, orbul sufletesc nu-L vede pe Soarele dreptăţii şi Părintele luminilor, cu strălucirea harului Său. Nu recunoaşte pe Cel care &ic...
Organizarea Bisericii- principiul autonomiei
 Cuvântul autonomie  desemnează în materie de drept o realitate superioară autocefaliei, întrucât are înțeles juridic mai precis, mai adecvat și mai cuprinză...
Cateheză mistagogică (II)
În duminica a III-a de după Rusalii, 25 iunie 2017, după sfârșitul Sfintei Liturghii, în biserica parohială s-a desfășurat activitatea catehetică asupra lăcașului de rugăciun...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator