Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sub ochii noștri... Scriptura (XI)
 Priviţi la crini cum cresc: Nu torc, nici nu ţes. Şi zic vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba care este azi pe c...
Sub ochii noștri... Scriptura (X)
Ca să-şi aducă aminte de cuvintele Tale; erau răniţi şi apoi degrabă vindecaţi, ca nu cumva, căzând în adâncă uitare, să nu fie înstrăinaţi de la bunătăţile Tale. Nici ...
Cateheză vizuală: Trupul euharistic al Domnului
 „Iată ce a făcut Iisus Hristos pentru noi; El ne-a oferit carnea Sa să o mâncăm pentru a ne angaja ca să avem pentru El o iubire din cele mai mari și a ne-o arăta pe aceea pe care o are El pe...
Sub ochii noștri... Scriptura (IX)
Şi cel ce va da de băut unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa. (Matei 10, 42)
Organizarea Bisericii- principiul autocefaliei
 Autocefalia este rânduiala potrivit căreia o unitate bisericească ierarhic, sinodal şi teritorial determinată, se conduce prin organe proprii în mod independent de alte unităţi bi...
Cateheză vizuală- Sângele euharistic al Domnului
„Acest sânge, cu care ne împărtășim, se răspândește în suflet imediat ce este băut, el îl adapă și il hrănește. Acest sânge, când este...
Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa.
  Multe Biserici dreptmăritoare, dorind să întărească mai mult cinstirea sfinţilor ştiuţi, dar mai ales pe aceea a sfinţilor ale căror nume nu ne sunt cunoscute, au rânduit o anumi...
Contele de Monte Cristo, varianta din pateric
 Ne-a spus nouă unul din Părinţi: "Ducându-mă eu la Ascalon, ca să cercetez pe nişte Părinţi, Părintele Eusebiu ne-a spus nouă aşa: "Un negustor din cetatea noastră, călătorind...
Sub ochii noștri...Scriptura (VIII)
Un glas zice: "Strigă!" Şi eu zic: "Ce să strig?" Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui, ca floarea câmpului! (Isaia 40, 6)
Organizarea Bisericii- principiul teritorial (II)
  Principiul teritorial- etnic are fundament pastoral-practic, ce ţine de iconomia mântuirii în realităţile istorice ale Bisericii. „Ecleziologia ortodoxă precizează că Biser...
Patriarhul Justinian în memoria documentelor Securității
 La întâlnirea de rugăciune a preoților din Cercul pastoral, 11 iunie 2017, în parohia Făurei, cuvântul de învățătură, în legătură cu Anul comemorativ al patriarhului Justinian și al apărători...
Cateheză mistagogică (I)
 În duminica I de după Rusalii, 11 iunie 2017, după sfârșitul Sfintei Liturghii, în biserica parohială s-a desfășurat activitatea catehetică asupra rostului și folosului rugă...
Rânduieli de post alimentar
 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ce începe la 12 iuniei 2017, este  rânduit în cinstea celor doi corifei apostoli și în amintirea obiceiului lo...
Sub ochii noştri... Scriptura (VII)
 "Căci am bătut cu rugină şi cu mălură şi cu grindină toată munca mâinilor voastre, dar voi nu v-aţi întors către Mine", zice Domnul (Agheu 2, 17)
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXVIII)
 Transpunerea în cultul Legii Vechi a mesajului profetic     Noua dimensiune a vietii religioase cerute de Dumnezeu, predicată de  profeți, și propusă de David &...
Să pricepeţi câtă des­părţire au zidirile de Dumnezeu.
“Toate lucrurile şi făpturile lumii aceştia sânt îndo­ite, unele sânt cu suflare, iar altele fără de suflare. Pietrele, zic, sânt fără de suflare căci nici crescu,...
Cateheză vizuală- rostul aprinderii lumânărilor
 “Aşa cum lumânarea este ursită să se topească, la fel şi omul să moară. Sufletul lui însă este nemuritor, şi de aceea trebuie să se îngrijim mai mult de suflet decât de trup: “Ce foloseşte om...
Legea Veche și cea Nouă: icoane ale venirii Duhului
 În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinţii Apostoli, în foişorul unde stăteau ei, şi s-a aşezat peste flecare dintr-&ic...
Sub ochii noștri... Scriptura (V)
 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în ţarina ta? De unde dar are neghină? (Mt 13, 27)
Sunt creștin!
  Săltați cele ale răsăritului și cele de miazănoapte și nu gândiți înalte, că alt soare preaslăvit s-a arătat aici, nu către apus călătorie făcând și pe sub pământ pornindu-se, ci către cer s...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator