Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Bucură-te, cununa Bisericii
         O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguieșt...
Pe ucenicul cel întâi chemat, să-l lăudăm
        Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea gro...
Bucură-te, bine-tâlcuitoare a Sfintei Evanghelii
   Toată suflarea dreptcredincioșilor se veselește astăzi de prăznuirea ta, muceniță, că, din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli, cea mai învățată și înțeleaptă fecioară a ve...
Bucură-te, luceafărul dimineţii
    David Proorocul te-a lăudat de demult, Fiică a lui Dumnezeu numindu-te; iar tu născând Prunc pe Hristos Domnul nostru, L-ai hrănit cu lapte, ca o Maică Sfântă a Lui. Pentru această ma...
Pastorala Sfântului Sinod
Duminică, 19 noiembrie 2017, în biserica noastră s-a citit Pastorala Sfântului Sinod pentru începutul Postului Crăciunului:PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINC...
Rugăciune în ziua Evanghelistului Matei
Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate, iartă-i Doamne.Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre, dăruiește-le cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pe cei ce...
Binecuvântare la început de post
  Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care n...
Viața Milostivului în condace și icoase
Condac 1: Prea Cuviosului Părintelui nostru Ioan cel Milostiv, cântări veselitoare să-i aducem ca unuia ce alergarea bine și-a săvârșit-o și următor Lui Dumnezeu Cel iubitor de milostivire s-a a...
Sf Mina, cel grabnic ajutător
  Sfinte și Mare Mucenice Mina, să te rogi pentru mine lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a p...
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie
     Joi, 9 noiembrie 2017, în biserica parohială s-a oficiat utrenia și acatistul Sfântului Nectarie.    Veniți să îi aducem laude iubitorului nostru o...
Familii exemplare ale comunității
    La slujba de seară a hramului bisericii parohiale, 7 noiembrie 2017, după vecernie, trei familii din comunitate, care în anul acesta au împlinit 50 de ani de la Cununie, au fost evide...
Hramul bisericii parohiale
            Marți, 7 noiembrie 2017, împreună cu părintele protopop Mihail Zotta, preoții din Zimbru, Radu Vodă, Lupșanu și Plevna au slujit în bis...
Ziua pelerinajului (IV): lângă icoana Maicii Domnului
     Când vei fi chemat, mergând aşează-te în cel din urmă loc, ca atunci când va veni cel ce te-a chemat, el să-ţi zică: Prietene, mută-te mai sus. Atunci vei avea cinstea în faţa t...
Ziua pelerinajului (III): tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii
1. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte. 2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui. 3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El to...
Împreună viețuire, primii 50 de ani
       „Comuniune perfectă de viaţă, după mine, există acolo unde nu mai sunt proprietari, contradicţiile de păreri au dispărut, iar orice tulburare şi contestare şi c...
Taina Maslului
   Contextul duhovnicesc al sărbătorilor sfinților făcători de minuni din 26 şi 27 octombrie a constituit o premisă foarte favorabilă pentru invocarea harului şi darului vindecător prin i...
Cântări de mulțumire și laude din suflet
   Învățătorului dreptslăvitoarei credințe celei întru Hristos, surpătorului și rușinătorului păgânătății, Izvorâtorului de mir, Marelui Mucenic Dimitrie, ostașul cel adevărat al lui Hris...
Slujba de seară a Sfântului Dimitrie
  Cu obiceiurile creştinătăţii îmbogăţindu-te, înşelăciunea păgânătăţii surpând, mucenice, ai călcat îndrăznelile tiranilor şi cu Dumnezeiescul dor, mintea aprinzându-ţi, înşelăciunea idolilor...
Frățietate ortodoxă pentru milostenie
    Victimă a unui alienat mintal, un frate în credință, străin de localitatea noastră, a părăsit această lume degrab trecătoare fără creștineasca spovadă și grijanie.   &n...
Rugă în bisericuța filiei Valea Rusului
        Duminica în care se citește pilda semănătorului, 15 octombrie 2017, a fost un binecuvântat prilej de a ne ruga în bisericuța filiei Valea Rusului. Deși aici lo...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator