Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Cine e (mai) superior: El Șadai sau El Ghibor?
Administrator: 07-10-2016 08:57:53 in Cateheză

 El Șadai înseamnă în limba ebraică Dumnezeu atotputernic. Cel mai adesea acest termen era pus în legătură cu munții, cu înălțimile, definind pe Dumnezeu atotputernic (ce mișcă munții), suveran, stăpân.

 El Ghibor în limba ebraică înseamnă Dumnezeu puternic, fiind pus în legătură cu oștile, cu războiul, cu sensul de Dumnezeu invincibil, puternic, curajos, viteaz.

 Din simpla analiză semantică a acestor nume ale lui Dumnezeu oricine poate înțelege că termenul Dumnezeu atotputernic nu este superior termenului Dumnezeu puternic, ci au sensuri neînrudite, distincte, necorelate. A le pune  antagonic înseamnă să încerci a aduna mere cu pere. 

 Dar sunt și oameni care adună mere cu pere. Iată ce obțin:

 

 Publicația Turnul de Veghere pornind de la premisa (falsă) că Mântuitorul Iisus Hristos nu are fire dumnezeiască, ci e doar prima creatură a lui Dumnezeu, caută săiși găsească argumente în Scripturi. 

 

      1. Unul din aceste argumente este identificat în profeția lui Isaia -din capitolul 9, versetul 5- despre venirea lui Mesia (Hristos):„ Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic (tare), biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.” 

 

 În acest text Mesia (Hristos)  este numit Dumnezeu puternic (tare)- în limba ebraică El Ghibor

  

      2. În textul de la Facere, capitolul 35, versetul 11, Dumnezeu se autodefinește ca fiind atotputernic: „Apoi      Dumnezeu îi mai zise: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic! Sporeşte şi te înmulţeşte! Popoare şi mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi regi vor răsări din coapsele tale.”

 

 În acest text Dumnezeu este  numit atotputernic- în limba ebraică El Șadai

 

   Raționamentul la care se ajunge pornind de la o ipoteză falsă nu poate fi decât fals: Dumnezeu Tatăl (atotputernicul) e superior lui Hristos (care e doar...puternic).

   Corelat cu faptul că niciodată nu se spune în Scriptură că Hristos este  Dumnezeu atotputernic, înșelăciunea este gata: Fiul lui Dumnezeu este inferior, deci nu este Dumnezeu.

   

   Însă, ceea ce se trece cu vederea este că la Isaia 10, 20- 21, la Ieremia 32, 17- 18 și la Deuteronom 10, 17 chiar Dumnezeu Tatăl este numit „cel puternic” (El Ghibor). Dacă este așa atunci înseamnă că între statutul Tatălui și al Fiului nu este nicio diferență, înseamnă că și Fiul este Dumnezeu. 

  

  Dar chiar așa ne-a și spus cu sfânta Sa gură: „Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele” (Ioan  17, 10)!

  Nu ar fi logic să-L ascultăm pe El și să nu căutăm înțelepciunea  „studiilor biblice” înșelătoare la propagandiști cu mult zel dar fără cunoștință ?

 

                                                                                                                                               (M. Licona)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator