Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ridicarea ceții- promisiunea mesianică
Administrator: 24-10-2016 08:03:51 in Cateheză

  "Adu-ti aminte despre aceasta, Iacove, Israele, că tu eşti sluga Mea! Te-am făcut să-Mi fii Mie slugă, Israele, Eu nu te voi uita! Risipit-am păcatele tale ca pe un nor şi fărădelegile tale ca pe o negură. Întoarce-te către Mine, că Eu te-am mântuit!"(Isaia 44, 21-22)    Ceața, negura, norul sunt imagini biblice ale omului ce evită întâlnirea cu Soarele Dreptății, cu Dumnezeu.   Aşa cum odinioară, văzându-şi starea decăzută, de păcat, Adam se "ascundea" de Dumnezeu printre pomii grădinii, în veacurile ce au urmat (până la venirea lui Mesia) ceața şi negura păcatelor izolau tot mai mult, nu pe Dumnezeu de oameni, ci pe oameni de Dumnezeu.

 Sfâşierea valurilor de ceață, vederea prietenească, față către față, a lui Dumnezeu, este o promisiune ce se împlineşte încă din acest veac cu cei ce iau în serios Evanghelia.

  Scrierile teologilor mistici evidențiază cum, prin Botez, Hristos se sălăşluieşte în inima oricărui creştin. Lupta descoperirii Lui constă tocmai în împrăştierea fuioarelor de negură şi ceață (identificate ca fiind păcate şi patimi) ce întunecă, prin egoism şi nesimțire a harului, vederea lui Hristos şi Împărăția lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru.

 Apariția fenomenului atmosferic "ceață" în Câmpia Bărăganului, ce prevesteşte un soare luminos şi strălucitor, este ca un memento al trezviei.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator