Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
SINODALITATEA (o nouă colaborare externă la site-ul parohial)
Administrator: 14-12-2016 08:22:15 in Cateheză

  Lumea de azi solicită o complexă și mereu actuală deschidere a Bisericii față de problemele omului și ale societății general-umane în scopul revizuirii și îmbunătățirii continue a dimensiunilor kerigmatice și profetice ale mesajului lui Hristos pentru lume, transmis prin Biserică. Din dorința de a înțelege în mod mai profund structura și organizarea Bisericii Ortodoxe Române, Biserica lui Dumnezeu din România, s-a ales temă de aprofundare Sinodalitatea şi Patriarhatul, în demersul de a identifica sensul corect al termenilor canonici patriarh-patriarhie-patriarhat/sinodalitate și de evaluare a modului în care organizarea bisericească de pe teritoriul țării noastre s-a conformat sau nu, în decursul timpului, normelor canonice elaborate de sinoade și de Sfinții părinți privitoare la sinodalitate și patriarhat, valabile în întreaga Biserică Ortodoxă. Cercetarea a vizat în primul rând evaluarea premiselor dogmatico-eclesiologice ce au conturat cadrul organizării sinodale și patriarhale în Biserica ortodoxă, apoi normele de drept ca principii și temeiuri canonice prin care funcționează efectiv sinodalitatea și patriarhatul în Ortodoxia ecumenică, focalizând cercetarea pe reperele istorice ale sinodalității și autocefaliei (patriarhatului) în Biserica Ortodoxă Română, ca înlănțuire de fapte și evenimente prin care statutul canonic al Bisericii românești a fost în consonanță cu Ortodoxia universală, încheind studiul cu cercetarea conceptelor de sinodalitate și patriarhat din legislația actuală a Bisericii Ortodoxe Române. Intenția elaborării prezentei cercetări este atât de clarificare conceptuală, semantică a termenilor vizați, dar și de natură practică, cu implicații directe asupra activității și organizării bisericești pe baza statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române. (Cristian Stoian)

 

  Tânărul teolog şi fiu al satului Cristian Stoian, cântăreț bisericesc al parohiei Plevna, este licențiat în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Valahia din Târgovişte.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator