Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
SINODALITATEA (I)
Administrator: 19-12-2016 09:13:14 in Cateheză

PREMISE DOGMATICO-ECLESIOLOGICE ALE ORGANIZĂRII SINODALE ȘI PATRIARHALE ÎN BISERICA ORTODOXĂ

1. Etnicitatea

 Modelul unității creștine manifestat prin Biserică nu este de proveniență omenească, ci își are originea în viața de comuniune mai presus de fire a Sfintei Treimi. Pogorârea Duhului Sfânt peste fiecare Apostol în parte și peste toți laolaltă se face pentru a imprima în comunitatea ucenicilor modelul comuniunii trinitare, ce ține împreună diversitatea persoanelor cu unitatea naturii. Prin neamurile de oameni aflate la praznicul Cincizecimii în pelerinaj la Ierusalim, se răspândește sub asistența Duhului Sfânt revelația lui Hristos în toată lumea: „Şi se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: "Toţi aceştia care vorbesc, nu sunt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi, Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!" (F A 2,5-11) Evocarea etniilor la Cincizecime evidențiază „vocația neamurilor în planul divin, caracterul simfonic al Bisericii și unitatea ei. Astfel, încât, pe de o parte, Biserica se constituia respectând neamul, limba proprie; pe de altă parte, unind pe toți într-o unică credință, în aceeași gândire și simțire” , fapt ce se vede din utilizarea în Noul Testament a Bisericii, numită și la singular și la plural : Biserica lui Dumnezeu care este în Corint (1Cor 1,1) / Bisericile Asiei (1 Cor 16, 19).

-va urma-

                                                    (Cristian Stoian)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator