Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Despre sinodalitate (V)
Administrator: 27-01-2017 08:15:31 in Cateheză

Alte aspecte privind conducerea ierarhică a Bisericii

 Ca stare de succesiune, episcopii au primit de la Sfinții Apostoli harul arhieriei și puterea de a conduce solidar Biserica întreagă, iar individual numai eparhiile proprii. Prin hirotonie, un episcop este integrat în colegiul episcopal, care se consideră ca o instituție a Soborului Apostolilor. Astfel, el nu este urmaș al unui anume apostol, ci el este mărturia învățăturii și tradiției apostolice,așa încât hirotonia nu a însemnat subordonarea persoanei hirotonite față de cel ce l-a hirotonit, ci numirea în slujba scaunului episcopal pentru Biserica locală. „Episcopul este organul suprem în a cărui grijă a fost încredințață credința poporului eclezial într-o eparhie. Această calitate a episcopului nu este o delegație specială dată de popor, asemănător votului pentru conducătorii civili, ci provine din alegerea și consacrarea sa pentru o eparhie. Ca atare, el are misiunea de a veghea ca credința trăită în eparhia sa să fie identică cu credința trăită în toate celelalte eparhii. De aceea, el este și organ de legătură între episcopia sa și Biserica universală, și prin urmare, trebuie să se afle într-o comuniune neîntreruptă cu toți ceilalți episcopi”.    Melchisedec Ștefănescu, episcop de Roman, întocmește, ca raportor al unei comisii sinodale, în 1883, un studiu asupra ierarhiei și instituției sinodale, apreciind că „episcopul este învățătorul principal în Biserica sa atât pentru credincioși în genere, cât și pentru păstori. Episcopuș în eparhia sa, adică în Biserica sa particulară, este locțiitorul lui Hristos, prin urmare superiorul principal, atât asupra ierarhiei subordonate lui, cât și asupra turmei sale; căci el a primit prin succesiune de la Apostoli darul exclusiv de a hirotoni pentru Biserica sa pe toți păstorii inferiori, așa că aceștia din urmă primesc drepturile lor și autoritatea duhovnicească de la dânsul, încât și turma încredințată lor, tot de la episcop primește sfințirea creștinească. Preoții, primind de la episcop autoritatea lor prin Taina Hirotoniei, tot de la dânsul primesc și autoritatea de a fi învățători în cele ale religiunii, fiind în toate privințele supuși de Biserică privegherii și judecății arhipăstorului lor. Având putere de a săvârși numai unele taine ale religiei, în puterea hirotoniei primite de la episcop, preotul la unele are nevoie iarăși a recurge la autoritatea episcopului, de exemplu nu poate săvârși sfințita Mirungere la Botez fără sfântul mir, sfințit și procurat de episcop; nu poate săvârși Sf Liturghie fără antimis sfințit și procurat de episcop; nu poate săvârși Taina pocăinței fără o specială autorizare a episcopului. Diaconii au rolul de ajutători la serviciile tainelor religioase pe lângă episcopi și preoți. Deci episcopatul este în ierarhia bisericească cea mai înaltă treaptă, așa că fără dânsul nu poate exista Biserica, nici preoție” .


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator