Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Romani 1, 20-21. Meditație
Administrator: 30-01-2017 06:25:24 in Cateheză

"Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat."(Romani 1, 20-21)

 Cuvintele Sf Pavel vădesc setea omului de a cunoaște , de a cerceta , de a descoperi , de a crea , de a înmulți frumosul , de a pătrunde în tainele nedescifrate ... Toate acestea sunt bune și plăcute lui Dumnezeu pentru că în toate stă ascuns Dumnezeu și așteaptă să fie descoperit și slăvit de copilul creației Sale , omul . Dar lucrurile nu stau deloc așa . Omul în nebunia căutării lui , parcă dinadins neagă evidența , neagă pe Dumnezeu , în tot ce face a omis exența, pe Dumnezeu . Deci nu căutarea , nu cercetarea , nu crearea sunt rele, ci calea prin care se fac acestea. Calea prin care omul cercetează, inventează, cunoaște, creează, este una din cele care în loc să intre pe ușă și sa se bucure de creația lui Dumnezeu împreună cu Dumnezeu, sare gardul să fure, sparge și violează și mai mult strică umblând în tainele creației în mod nelegiuit ca un tâlhar, în loc să intre pe ușă să ia ce i se cuvine, că pentru el a făcut Dumnezeu toate . Calea e greșită ! Prin aceasta omul, în nesăbuința sa, a sufocat natura, suportul vieții lui. Și-a tăiat craca de sub picioare . "EU sunt Calea" -- spune Iisus Hristos. Și iarăși spune : "EU sunt Ușa " . " cel ce sare pe aiurea este fur și tâlhar" . Iată unde a dus necredința, neascultarea de Dumnezeu, la distrugerea pământului. Iată fiara care mănâncă și sfărâmă iar rămășița o calcă în picioare. G. E.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator