Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Despre sinodalitate (IX)
Administrator: 20-02-2017 08:15:51 in Cateheză
Principiile teologice prin care se fundamentează sinodalitatea ierarhiei in Biserică sunt trei: •Principiul comuniunii- izvorul și modelul comuniunii ierarhice este Sfânta Treime. Comuniunea trinitară arată că principiul unității nu poate fi o singură persoană, ci comuniunea mai multor persoane. De aceea, unitatea Bisericii se prezintă ca o unitate de comuniune. În timp, instituția apare ca expresie a comuniunii, iar structurile sunt comuniuni între persoane care îndeplinesc aceeași slujire; •Principiul originii transcendente a slujirii bisericești – corespunzând celor trei slujiri ale lui Hristos: Profet, Arhiereu, Împărat, având scopul ultim sfințirea credincioșilor. Această lucrare a ierarhiei, sfințită de sus, o deosebește în rândul credincioșilor. În acest mod, membrii ierarhiei devin instrumente ale transcendenței divine, cu misiunea de a-i ridica pe credincioși la comuniunea cu Dumnezeu. Lucrarea de sfințire presupune însă comuniunea între toți slujitorii, deoarece toți participă la aceeași funcție preoțească a lui Hristos, și apoi misiunea lor constă în a-i aduna pe toți oamenii la același Hristos; •Principiul complementarității dintre sinodalitatea episcopală și sinodalitatea generală a Bisericii- aceste două comuniuni nu sunt separate sau paralele, ci se află într-un raport de deschidere și complementaritate, întrucât membrii ierarhiei sunt și ei membri ai Bisericii care trebuie să lucreze pentru mântuirea lor personală. Însă locul definitoriu al comuniunii ierarhie popor credincios este cel mai vizibil în problema infailibilității, care în cele din urmă este atributul întregii Biserici, chiar dacă slujirea învățătorească este un atribut al ierarhiei. Hotărârile sinoadelor sunt infailibile numai atunci când sunt primite, fără opoziție, de poporul credincios, fiindcă numai Biserica în totalitatea membrilor ei rămâne stâlp și temelie a adevărului.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator