Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Taina intoarcerii trupului in pământ
Administrator: 20-02-2017 08:41:44 in Cateheză

 Sâmbătă, 18 februarie 2017, in intreaga Ortodoxie s-au pomenit înaintaşii în credință trecuți la Domnul, din toate timpurile, din toate locurile si de toate vârstele. Cu acest prilej, in biserică, s-a citit o cateheză hrisostomică privind binecuvântatea ce rezidă pentru cei vii din faptul că trupurile celor răposați se inhumează şi putrezesc în pământ.

 "Dacă nu s-ar strica trupurile, în primul rînd, majoritatea oamenilor ar fi stăpîniţi de cel mai mare păcat, mîndria. Dacă acum, cînd trupurile noastre ni se strică, cînd viermi izvorăsc din trupurile noastre moarte, mulţi oameni au avut ambiţia să se facă dumnezei, ce nu s-ar întîmplă dacă trupurile noastre ar rămîne aşa cum sînt? În al doilea rînd, n-ar mai crede nimeni că trupul este făcut din pămînt. Dacă acum, cînd sfîrşitul trupului dă mărturie de originea sa, mulţi încă se mai îndoiesc de asta, ce nu s-ar presupune dacă oamenii n-ar vedea descompunerea trupurilor? În al treilea rînd, ar fi nespus de mult iubite trupurile şi cea mai mare parte din oameni nu s-ar mai ocupa cu altceva decît de trupuri. Dacă chiar acum unii oameni îmbrăţişează mormintele şi sicriele, cu toate că trupurile au pierit, ce n-ar face dacă ar avea păstrat nevătămat trupul? În al patrulea rînd, n-ar mai fi dorite tare bunătăţile cele viitoare. În al cincilea rînd, ar căpăta mai multă crezare cei care susţin că lumea este veşnică şi ar susţine că Dumnezeu nu este creatorul lumii. În al şaselea rînd, nu s-ar mai cunoaşte valoarea sufletului, nici însemnătatea existenţei lui în trup. În al şaptelea rînd, mulţi din cei care pierd pe cei scumpi ai lor ar părăsi oraşele, ar voi să locuiască lîngă morminte şi, ca şi cum ar fi ieşiţi din minţi, ar vorbi necontenit cu morţii lor. Dacă şi acum oamenii pictează chipurile celor morţi, că nu pot avea trupurile lor - că nici nu e cu putinţă, pentru că trupurile morţilor, împotriva voinţei lor se descompun şi pier - şi stau lipiţi de tablourile celor morţi, ce nerozii n-ar mai născoci oamenii, dacă trupurile nu s-ar descompune? După părerea mea mulţi oameni ar înălţa temple unor astfel de trupuri, iar cei care pot să facă vrăji cu trupurile morţilor, ar îndupleca pe demoni să vorbească prin trupurile celor morţi, de vreme ce şi acum, cei care practică necromanţia îndrăznesc să facă multe lucruri mai ciudate decît acestea. Cîte slujiri idoleşti nu s-ar fi născut de aici, dacă şi acum unii oameni încă se străduiesc să facă aceasta cu praful şi cenuşa trupurilor moarte? Dar Dumnezeu, vrînd să stîrpească aceste nerozii şi să ne înveţe să ne depărtăm de toate cele pămînteşti, a făcut să dispară dinaintea ochilor noştri trupurile celor morţi. Omul îndrăgostit de trup, scos din minţi de chipul frumos al unei fete, dacă nu va vrea cu raţiunea să cunoască urîţenia la care ajunge trupul, o va cunoaşte cu pri¬virea. Că multe fete, de aceeaşi vîrstă cu iubita lui, de multe ori mai fru¬moase decît ea, după ce au murit, la o zi sau două, încep să miroasă, să se topească, să putrezească şi să facă viermi. Gîndeşte-te, dar, ce fel de frumuseţe iubeşti şi pentru ce frumuseţe ţi-ai ieşit din minţi! Dacă tru¬purile nu s-ar strica, n-ai cunoaşte bine acestea; ci, după cum demonii se învîrtesc pe lîngă morminte, tot aşa şi mulţi îndrăgostiţi ar sta necon¬tenit lîngă mormintele iubitelor lor, ar primi pe draci în sufletele lor şi ar muri iute de această cumplită nebunie. Aşa, însă, descompunerea trupului, în afară de toate celelalte mîngîieri, aduce sufletului şi această mîngîiere, că nu lasă să se mai vadă chipul celui mort şi cu asta dă uitării durerea."

Sf Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator