Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Procesul Mântuitorului, studiu biblic
Administrator: 02-03-2017 08:25:49 in Cateheză

  Dacă în crearea omului se vede marea dragoste a lui Dumnezeu, în jertfa lui Hristos această dragoste apare mai evidentă „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca viața să și-o pună pentru prietenii săi ” ( In 15, 13). Astfel manifestarea ultimă a dragostei totale a lui Dumnezeu pentru umanitate este jertfa Domnului „Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică” (In 3, 16). Astfel lucrarea lui Hristos are în centru patima și moartea pe cruce: Hristos S-a răstignit pentru mântuirea noastră, aducându-se jertfă Tatălui și a înviat din morți, făcându-Se începătură celor adormiți. În acest proces de recreare a omului, Mântuitorul este preot și jertfă, adică S-a dat pe sine însuși pentru alții, ca singurul om fără de păcat. Iisus Hristos este jertfa care nu s-a jertfit obligată de împrejurări , ci de bunăvoie și în ascultare și supunere necondiționate față de Tatăl ceresc. În această cheie pot fi înțelese aluziile și pregătirea psihologică făcută ucenicilor înainte de jertfirea Sa: „Din ceasul acela a început Iisus să spună ucenicilor Săi că trebuie să meargă la Ierusalim, și multe să pătimească de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari, și să fie omorât, dar a treia zi va învia” (Mt 16, 21; 17, 22-23; 20, 18-19 ; 26, 10-13); apelul la profețiile Vechiului Testament privind patimile-„ O, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima ca să credeți toate câte au spus proorocii! Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa? Și începând de la Moise și de la toți proorocii, le-a tâlcuit lor din toate Scripturile, cele despre El” ( Lc 24, 25-27) ; venirea Sa la Ierusalim, singurul loc unde autoritățile civile și religioase puteau să-L jertfească neștiind ce fac în realitate, dar urmărind consecvent principiul „mai bine să piară un om pentru popor”. Rodul acestei morți, produsă de invidie și răutate răsare pentru fiecare dintre noi ca o promisiune nemincinoasă pentru viața eternă.

Un teolog sintetizează din cuvintele adresate de Domnul tâlharului, întregul conținut al Evangheliei:

Astăzi- cu ce repeziciune Dă Dumnezeu mântuirea!

Cu Mine- ce însoțire!

În rai- ce sălaș!

 Tragedia sfântă trăită de Mântuitorul nostru în ultimele zile ale vieții pământești caută prezentul studiu a o aprofunda, pornindu-se de la ideea Sfinților Părinți că meditarea la patimile Domnului aduce mult câștig duhovnicesc creștinului.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator