Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Câteva considerații asupra rolulului sinodalității în Ortodoxie
Administrator: 11-03-2017 02:01:16 in Cateheză
Instituția sinodală este așa de importantă pentru interrelaționarea Biserică locală-Biserică universală căci „precum fără episcopat nu poate fi preoție și disciplină canonică în Bisericile particulare, eparhiale sau episcopale, tot așa fără sinod n-ar putea exista episcopate, nici unitate în Bisericile provinciale, sau naționale, nici legături cu Biserica ecumenică. Toate instituţiile Bisericii: comunitate locală, ierarhie, sinodalitate ca manifestare a conlucrării şi comuniunii, fac parte în mod tainic din această dublă identitate a Bisericii deoarece ele nu au un scop în sine, eclezialitatea lor fiind probată de capacitatea de a aduce veşnicia şi roadele ei în lume. Ecumenicitatea Bisericii reflectă modul unitar de asumare a manifestării Bisericii Lui Hristos în întreaga creaţie. În acelaşi timp este evident că unitatea Bisericii nu poate fi numai spirituală ci şi trupească. Biserica locală este Biserica în deplinătatea ei deoarece ea este trupul istoric al lui Hristos, iar trupul istoric al lui Hristos este primit în Sfânta Euharistie. Şi din acest motiv, sfânta Liturghie este o manifestare a Bisericii în deplinătatea ei. Biserica nu este constituită dintr-o mulţime de credincioşi ci din comunitatea celor îmbrăcaţi în Hristos şi care se împărtăşesc încă din această viaţă cu Tainele Impărăţiei. Biserică este fiecare comunitate euharistică ce are conştiinţa de Trup Tainic al lui Hristos şi confirmă ortodoxia învăţăturii de credinţă în euharistie. In cadrul euharistiei se manifestă şi se confirmă în acelaşi timp şi misiunea de veghere şi de păstorire a episcopului. „În cadrul Bisericii Ortodoxe s-au dezvoltat mai multe curente care doresc să clarifice raportul dintre Biserica locală şi ecumenicitatea Bisericii. Afanasieff, părintele ecleziologiei euharistice, a insistat asupra Bisericii locale ca Biserică katholică, dar subliniind importanţa Bisericii locale el a ajuns să vorbească despre independenţa acesteia şi despre manifestarea Bisericii catoliceşti prin receptarea vieţii Bisericii locale. Zizoulas, a corectat ecleziologia lui Atanasief, arătând că eclezialitatea actului euharistic se manifestă prin comuniune. Euharistia este o manifestarea deplină a Bisericii lui Hristos atâta vreme cât există garanţia comuniunii cu întreg trupul lui Hristos trăitor în „oecumene” şi în Slava lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte despre o sobornicitate deschisă a Bisericii, asumând catolicitatea în dimensiunea eschatologică, eliberată de clişee care intervin aproape chirurgical pentru a identifica Taina Bisericii. Nici una dintre conceptiile amintite nu poate avea pretenţia de a exprima deplin Taina Bisericii în catolicitatea şi ecumenicitatea ei şi credem că nici nu putem spera ca una dintre acestea, o alta sau toate împreună să exprime în md absolut ceea ce nu poate fi încăput deplin în de mintea omenească”. (Pr prof Patriciu Vlaicu)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator