Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Euharistia şi Mărturisirea păcatelor la Sf Grigorie Palama
Administrator: 12-03-2017 08:11:35 in Cateheză

  Duminica a doua a Sfântului Post, ca o continuare a vestirii Ortodoxiei în epoca mult indepărtată de veacurile Părinților, este pusă sub semnul Sf Grigorie Palama,  marele aparator al Ortodoxiei, din sec XIII, în fața raționalismului filisofic al teologilor apuseni.

  Proslăvit în cărțile de cult prin adresări pline de substanță:

  "Învăţător obştesc te cunosc pe tine pământul şi marea, stâlp sfinţit al Ortodoxiei şi cinstită armătură a dumnezeieştilor dogme, sfinţit înţelept cuvântător de Dumnezeu, împreună-locuitor şi părtaş şi întocmai la obicei cu Apostolii."
  "Cuvintele tale, preaînţelepte, şi cinstitele scrieri sunt rouă cerească, miere din piatră, pâine îngerească celor ce aleargă la tine; mursă de miere, mâncare preaplăcută, îndulcire şi izvor de apă vie, Grigorie."
  "Cei ce cinstesc cuvintele şi scrierile tale, Grigorie, se învaţă cunoştinţa lui Dumnezeu, se arată plini de înţelepciunea cea duhovnicească, şi teologiceşte propovăduiesc darul cel nezidit şi lucrarea lui Dumnezeu."

 Sf Grigorie Palama nu este doar un Părinte al Bisericii a cărui minte iluminată străbate tainele adânci, ci şi un povățuitor pe ințelesul oricărui credincios.

  Despre Sfânta Euharistie invață următoarele:

 "O, minune a minunilor, slavă marimii iubirii pe care Dumnezeu o revarsă peste noi! Căci ne-a născut pe noi din nou de sus în Duhul Sfânt şi suntem un duh cu El, precum zice şi Sfântul Pavel: "Cel ce se lipeşte de Domnul un duh cu El este" (I Cor. 5, 17). Dar pentru că nu numai cu duhul, ci şi cu trupul să fim una cu El, "trup din trupul Lui şi os din oasele Lui" (Fac. 2, 23), ne-a dăruit noua unirea cu El prin această pâine. De aceea orice iubire în unire îşi are împlinirea sa.

   Acela care face înțelegerea pentru nuntă pare să aiba ceva mai mult decât alții, "căci de aceea va lăsa omul pe tatal său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amandoi un trup". Acolo, zice, se vor alipi şi vor fi un singur trup, însă nu şi un singur duh.

  Dar noi, prin primirea pâinii acesteia dumnezeieşti, nu numai că ne lipim şi devenim un singur trup cu Hristos, ci ne şi amestecam cu trupul lui Hristos. Şi nu numai că devenim un trup cu El, ci şi un singur duh. Vezi prin urmare marimea cea covârşitoare a dragostei lui Dumnezeu față de noi, ca se arată şi se împlineşte prin împărtăşirea pâinii şi a vinului?"

 Acest dar divin trebuie susținut din partea noastra printr-o pregătire duhovnicească in cadrul spovedanie curate:

"Căci daca vom întinde mâinile către Hristos şi ne vom ruga însă nu ne vom curați de aceste păcate şi nici nu ne vom lepada de la noi orice ura şi orice cuget care se naşte în suflet şi dacă nu vom avea îndrăznire către Dumnezeu, pentru ca nu am dobândit o conştiință mustratoare, cum Îl vom putea avea în noi înşine pe Dumnezeu şi să devenim un trup cu El, daca nu vom lepada păcatele noastre prin mărturisire?"


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator