Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (V)
Administrator: 14-03-2017 07:48:51 in Cateheză
  Strigătele tainice de pocăință exemplificate poetic în Marele Canon

  Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă;

  Ia aminte, Dumnezeule, Mântuitorul meu, cu ochiul Tau cel blând, și primește mărturisirea mea cea călduroasă;

  Mai mult decât toți oamenii, eu însumi am greșit Ție; ci Te milostivește, Mântuitorule, ca un Dumnezeu, spre făptura Ta;

 sunt ca o împlinire a primei trepte a procesului venirii în sine: recunoaștere în suflet și în fața oamenilor a căderii în păcat.
  Exemplul biblic al lui Lameh (Facere 4), poetizat în Canon, conține atât conștientizarea păcatului cât și hotărârea și fapta de a mărturisi păcatul ascuns:
 
 Cui te-ai asemănat, mult-păcătosule suflete? Numai lui Cain celui dintâi și lui Lameh aceluia? Ucigându-ți cu pietre trupul prin fapte rele, și omorându-ți mintea cu pornirile cele nebunești. 

 Bărbat am ucis spre răna mie, și tânar spre vătamare, Lameh plângând a strigat; iar tu nu te cutremuri, o, suflete al meu, întinându-ți trupul și mintea pătându-ți. 

 O, cum am râvnit lui Lameh, celui mai înainte ucigaș! Sufletul ca pe un bărbat, mintea ca pe un tânar și trupul ca pe un frate mi-am ucis, ca și Cain ucigașul, cu pornirile cele poftitoare de plăceri.

  Sfântul Ioan Gură de Aur, în Omilii la Facere, tâlcuiește în modul următor episodul biblic al mărturisirii lui Lameh:
 “Şi a zis, spune Scriptura, Lameh femeilor Iui: Ada și Sela: „Ascultaţi glasul meu, femeile lui Lameh, băgaţi in urechi cuvintele mele”. Uită-te, că îndată, dintru inceput, cit de mare a fost folosul pedepsei lui Cain! Lameh nu mai aşteaptă să fie vădit de altcineva că a făcut acelaşi păcat sau unul mai mare. Nu! Se dă singur pe fată, fără să-l pirască sau să-l certe cineva. Spune ce a săvârşit, povesteşte femeilor lui păcatul său Cel mare. Aproape că împlineşte cuvintele spuse de profet : “Dreptul este pirişul lui de la cel dintii cuvint» “. De foarte mare ajutor este mărturisirea pentru indreptarea păcatelor. după cum tăgăduirea păcatului măreşte şi mai mult păcatul. Aşa a păţit Cain, ucigaşul acela de frate. Cînd a fost întrebat de iubitorul de oameni Dumnezeu, nu numai că nu şiaa mărturisit păcatul, ba a şi îndrăznit să-L mintă pe Dumnezeu, ca să-şi prelungească viaţa. Lameh a căzut şi el în acelaşi păcat; gindindu-se că celălalt îşi mărise pedeapsa tăgăduind păcatul, şi-a chemat femeile sale şi fără să-l silească cineva şi fără să-l pirască cineva. cu limba lui Şi-a mărturisit păcatul şi-şi hotărăşte singur pedeapsa, compaa rînd fapta lui cu fapta lui Cain.
 Ascultaţi glasul meu şi băgaţi in urechi cuvintele mele», aceasta arată! <<Încordaţi-vă mintea voastră, le spune el, şi fiţi cu mare luare aminte la cele ce vă voi spune ! N-am să vă vorbesc de fapte de mică însemnătate! Am să vă spun lucruri tainice, pe care nimeni altul nu le ştie decît numai eu şi ochiul cel neadormit, de care mă tem. Mă silesc şi mă grăbesc să vă spun ce am făcut şi ce pedeapsă grea merit pentru fapta mea nelegiuită. „Am ucis un bărbat spre rană mie si un tînăr spre vătămare mie. Cain a fost răzbunat de sapte ori, Lameh de şaptezeci de ori cite şapte”. Grele sînt cuvintele lui, foarte grele ! Mare este bunul simt al bărbatului ! Nu numai că-şi mărturiseşte fapta, nu numai că face cunoscute crimele săvîrşite, dar îşi mai hotărăşte si pedeapsa, comparind fapta lui cu fapta lui Cain. Ce iertare mai poti avea, îşi Spune el. cînd nu te înţelepteşte pedeapsa altuia, ci faci un indoit păcat, cu toate că ti-i vie in minte pedeapsa celuilalt ? Am ucis un bărbat spre rană mie si un tînăr spre vătămare mie. Nu le-am făcut atîta rău acelora pe care i-am ucis, cît mi-am făcut mie. Am adus asupra mea o pedeapsă de care nu pot scăpa, am săvîrşit un păcat fără de iertare. Dacă acela, Cain, pentru o singură crimă a meritat Şapte pedepse, apoi este drept ca eu să fiu pedepsit de şaptezeci de ori câte şapte». -De ce ? <<Cain, continuă să spună Lameh, a ucis ; şi-a ucis fratele, dar nu mai văzuse pe altul înaintea lui săvîrşind aceeaşi faptă, nici n-a mai \lăzut pe altul care să fi fost pedepsit pentru fapta lui şi să fi suferit tnînia lui Dumnezeu. Acestea două îmi măresc pedeapsa : şi că am avut înaintea ochilor crima lui Cain, şi că am văzut pedeapsa lui atit de dreaptă şi nu m-am înţelepţit. De aceea, chiar dacă aş primi o pedeapsă de şaptezeci de ori cîte şapte mai mare ca acela, tot nu sint pedepsit după cum merit».

 Concluzia este evidentă:

 Iubitorule de oameni, Cel ce voiești ca toți să se mântuiască, Tu ma cheamă și mă primește ca un bun, pe mine cel ce mă pocăiesc.Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator