Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (VII)
Administrator: 21-03-2017 08:41:45 in Cateheză
  Păcătoșilor din vremea lui Noe am urmat, Mântuitorule, moștenind osândirea acelora, întru cufundarea potopului. 
 
  Într-o lume în care semințele răului rodeau tot mai mult, Noe este martorul credincios al lui Dumnezeu, trăindu-și viața în hotarele credincioșiei.
 „Văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ şi că toate cugetele şi dorinţele inimii lor sunt îndreptate la rău în toate zilele, I-a părut rău şi s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ. Şi a zis Domnul: "Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut". Noe însă a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. Iată viaţa lui Noe: Noe era om drept şi neprihănit între oamenii timpului său şi mergea pe calea Domnului.” (Facere 6, 5- 9)

  În Noul Testament, Noe este pomenit de șase ori ca om plăcut lui Dumnezeu sau în legătură cu potopul. 

   Privind tâlcuirea dreaptă a textului de mai sus, Sfântul Ioan Gură de Aur are următoarele învățături: „Și i-a părut rău, spune Scriptura, Domnului Dumnezeu, că a făcut pe om pe pamânt” . lată iarăşi un cuvânt nepotrivit pogorât la măsura puterii noastre de înțelegere: „I-a părut rău lui Dumnezeu”; asta nu înseamnă că Dumnezeu s-a căit de ce a făcut-Doamne fereşte ! - ci că Dumnezeiasca Scriptură ne vorbește potrivit obiceiului omenesc. Vrea să ne arate că grozăvia păcatelor oamenilor Îl duseseră la o minie aşa de mare pe iubitorul de oameni Dumnezeu. „Si i-a părut rău Domnului Dumnezeu că a făcut pe om pe pămînt”. Oare pentru asta l-am adus pe lume pe om- spune Dumnezeu- ca să ajungă pricina propriei sale pierderi. alunecând într-o greşeală atâta de mare? Nu! L-am invrednicit de la început de atât de mare cinste și am avut atât de mare grijă de el, ca să nu piară dacă îmbrăţişa virtutea! Dar pentru că nu s-a folosit cum trebuie de iubirea Mea de oameni, e mai bine să curm fapta lui cea rea !”. 

 O concluzie de bun simț pentru noi este asumarea deplin conștientă a stării păcătose și mărturisirea ei cu căință: 
 Greșit-am, Doamne, greșit-am Ție! Milostivește-Te spre mine. Că nu este cineva între oameni, din cei ce au greșit, pe care să nu-l fi întrecut eu cu greșalele.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator