Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Bucură-te, strălumină pogorâtă-n Nazaret
Administrator: 27-03-2017 09:54:18 in Cateheză
   Unul și același a descoperit Sfintei Ana că va naște la bătrânețele ei.
 
   Unul și același a hrănit-o în Templu pe Fe­cioara cea între toate aleasă.
 
  Unul și același l-a incredințat pe Zaharia că Elisabeta va naște pe Ioan, Înaintemergătorul, care îngerul Pustiei se va numi.

   Unul și același a binevestit Mariei, zi­când: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvân­tată ești tu între femei. Duhul Sfânt Se va pogorâ peste tine și puterea Celui-Preaînalt te va umbri. Vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui-Preaînalt se va chema”.

   Și auzind Fecioara cuvântul îngeru­lui Gavriil, și crezând nesmintit că la Dumnezeu toate sunt cu putință, s-a smerit voii Celui de Sus, încuviințându-se zămislirii fără de sămânță și nașterii fără de stricăciune, prin care ne-a ve­nit mântuirea cea dintru început făgă­duită. Iar noi, căutand a urma în credin­ță celei ce a zis: „Fie mie după cuvân­tul tău!”, laolaltă lui Dumnezeu ne ple­căm și binevestitorului Său îi grăim, iarăși și iarăși:

 Bucură-te, bucuria minunatelor pliniri; 
 Bucură-te, caier tainic al cucernicei iubiri; 
 Bucură-te, care noaptea o prefaci în zori de lume; 
 Bucură-te, care-ntâiul l-ai spus Dom­nului pe nume;
 Bucură-te, că primită fuse a cerului solie; 
 Bucură-te că Maria zise preasmerită:„Fie!”;
 Bucură-te, Gavriile, mare binevestitor!

  Duminică 26 martie 2016, conform rânduielii ca în a doua zi după un praznic Împărătesc să fie cinstiți slujitorii tainelor lui Dumnezeu, în sinaxa euharistică a comunității parohiale, s-a făcut pomenirea Arhanghelului Gavriil- îngerul darului.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator