Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (IX)
Administrator: 28-03-2017 08:32:32 in Cateheză
  Auzit-ai, suflete al meu, de Ismael, că a fost izgonit ca un fecior din slujnică; trezește-te, vezi, ca nu cumva păcătuind, să suferi ceva asemenea.  

  Ismael, fiul lui Avraam şi al Agarei, roaba egipteană, s-a născut după ce Avraam, în vârstă de 86 de ani, locuise deja 10 ani în Canaan (Fac. 16.3, 15; cf. 12.4). Ismael a fost rodul înţelepciunii omeneşti, fireşti, nu fiul făgăduinţei, obţinut prin credinţă. El a fost fiul unui tată care, în faţa promisiunii lui Dumnezeu, s-a lăsat orbit de nişte imposibilităţi aparente şi a căutat să obţină. prin mijloace omeneşti, fireşti, împlinirea acestei promisiuni divine. Când tăierea împrejur a fost introdusă în familia lui Avraam, Ismael avea 13 ani (Fac. 17.2 5). În anul următor, s-a născut Isaac. Mama sa depăşise cu mult vârsta favorabilă nașterii. Isaac era fiul făgăduinței şi răspunsul lui Dumnezeu la îndoiala părinţilor săi (21.5). Cu prilejul sărbătorii care a avut loc la înţărcarea lui Isaac, Ismael s-a făcut remarcat printr-o atitudine ironică. Pentru prima dată în familia lui Avraam cel ce se născuse din carne şi necredinţă îşi bătea joc de mostenitorul făgăduinţei. Comportamentul răuvoitor al lui Ismael a determinat expulzarea sa şi a mamei sale. Ei rătăcesc prin pustia Beer-Şeba până în clipa când se află pe punctul de a muri de sete. Îngerul Domnului o conduce pe Agar spre un izvor, în mijlocul unor tufişuri, salvând astfel viaţa mamei şi a fiului ei. (D. B.)

 Păcatul este o contestare a lui Dumnezeu, un mod trupesc, și în mod evident greșit, de a rezolva problemele prin prisma omului și a puterilor sale trupești. În sine păcatul nu rezolvă o criză ci o amplifică. Astfel că părăsirea modului de viețuire trupesc și adoptarea unui cadru duhovnicesc, de raportare la cele ce ne înconjoară, este adevărata soluție propusă și promisă de Dumnezeu.

 Împodobitu-mi-am chipul trupului cu îmbrăcămintea de multe feluri a gândurilor rușinoase și sunt osândit. 

 Îngrijitu-m-am cu deadinsul numai de podoaba mea cea din afară, nebăgând seama de cortul dinlăuntru, cel după chipul lui Dumnezeu. 

 Făcându-mi urâțenia chip patimi lor mele, prin pofte iubitoare de plăceri, mi-am stricat frumusetea minții.

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator