Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Tâlcuire patristică
Administrator: 05-01-2018 07:51:43 in Cateheză
    Astăzi, se plineşte cuvântul cel ce s-a grăit prin Proorocul Isaia, adică: "Să se veselească pustiul şi, ca şi crinul, să înflorească" şi foarte să tresalte pustiul Iordanului, văzând pe Hristos că vine la Iordan, ca să sfinţească firea apelor. Iordanul acum se umple de apă şi mulţimea poporului se adună la dânsul. Şi, iată, pe Ioan grăind cu mare glas, mustrând fapta cea rea a făţărniciilor şi zicând: "Fii de năpârcă, faceţi roade vrednice de pocăinţă, ca atunci când va intra în ape Cel ce botează cu foc şi cu Duh Sfânt şi când va fi mărturisit de Tatăl din cer şi când Duhul Sfânt Îl va arăta descoperit ca Fiu al Lui Dumnezeu, atunci cu mine împreună să credeţi în Acela şi împreună cu mine să-L proslăvim şi cu mine împreună, ca unui Dumnezeu, Lui să vă închinaţi. (Sf Ioan Gură de Aur)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator