Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Să nu pângărim Sfânta Cruce!
Pr Gabriel Toma: 13-07-2015 10:33:53 in Cateheză
    Duminică, 12 iulie 2015, la sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, credincioșii au fost sensibilizați asupra existenței în comerț a produselor de igienă corporală ( în special prosoape de baie) pe care este imprimată Sfânta Cruce. Celor de față li s-au citit prevederile canonice privitoare la modul  pios și locul curat și scopul duhovnicesc în care  poate fi folosit semnul crucii, așa cum se statornicește pentru totdeauna de Sfinții Părinți la Sinodul Trulan prin canonul 73:
  „De viaţă făcătoarea cruce, arătându-ne nouă mântuirea, se cade ca noi să punem toată stăruinţa spre a-i da toată cinstea cuvenită aceleia princ are am fost mântuiţi de căderea cea veche. Drept aceea, dându-i ei închinăciune şi cu gândul şi cu cuvântul şi cu simţirea, poruncim să se şteargă cu totul semnele crucii făcute de oarecare pe pământ (pe jos, pe pardoseli), ca nu cumva, prin călcarea de către cei care umblă, să fie batjocorit acest semn al biruinţei noastre. Orânduim, aşadar, să se afurisească cei ce de acum înainte ar face chipul crucii pe pământ (pe pardoseli).” 
    Creștinii au fost sfătuiți să nu procure, să nu folosească aceste obiecte pe care este imprimat blasfemiatoriu altarul de jertfă al Domnului Iisus dar și să sfătuiască pe ceilalți frați asupra acestei situații de pângărire a semnului biruinței noastre. Cuvântul Sfântului Pavel este limpede: „Fraţilor, faceţi-vă urmăritorii mei şi uitaţi-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveţi pildă pe noi. Căci mulţi, despre care v-am vorbit adeseori, iar acum vă spun şi plângând, se poartă ca duşmani ai crucii lui Hristos. Sfârşitul acestora este pieirea.” (Filip 3, 17- 19)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator