Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sfinții Părinți dovedesc răstălmăcirile Martorilor lui Iehova (I)
Pr Gabriel Toma: 04-08-2015 04:34:16 in Cateheză
   O învățătură de căpătâi a organizației Turnul de veghere vizează faptul că Fiul lui Dumnezeu nu are în realitate fire divină, ci este doar (prima) creatură a lui Dumnezeu. Această învățătură nu este o noutate în istoria Bisericii, căci la începutul secolului IV un fost preot din Alexandria Egiptului, pe nume Arie, a tulburat Biserica cu o astfel de învățătură. Atunci, împăratul Constantin cel Mare a convocat întâiul sinod ecumenic din 325, prin care s-a statornicit pentru totdeauna (analizându-se cu acrivie Sfintele Scripturi și tradiția Bisericii) credința că „Domnul Iisus Hristos, (este) Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatal S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut” este Dumnezeu adevărat și om adevărat. 
   Adevărul de credință că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu adevărat (și nu doar „un dumnezeu”) este fundamental pentru religia creștină, căci doar Dumnezeu făcut om (Iisus Hristos) putea aduce mântuirea oamenilor. Dacă Iisus Hristos este o creatură, o făptură a lui Dumnezeu, mântuirea adusă de El nu e adevărată, ci mincinoasă, părută.
   Unul dintre Părinții ce s-a aplecat cu multă atenție asupra rătăcirilor ariene este Sfântul Chiril, arhiepiscopul Alexandriei (370- 444). În lucrarea Despre Sfânta Treime, scrisă sub formă de dialog, el identifică toate slăbiciunile logice și răstălmăcirile Scripturii practicate de cei socoteau pe Fiul lui Dumnezeu ca un înger. 
În prezent, vechile rătăciri ale arianismului sunt prezentate de propagandiștii Turnului de veghere- martorii lui Iehova, ca autentice învățături ale Scripturii, elaborând în acest sens o bogată literatură de propagandă distribuită în medii cât mai largi. 
   Scrierile Părinților, în esență bazate pe o cunoaștere desăvârșită a Scripturilor, ne sunt arme de mult folos în acest război nevăzut cu puterile întunericului ce lucrează prin lupi răpitori, care „au înfăţişarea adevăratei credinţe, dar tăgăduind puterea ei. Căci dintre aceştia sunt cei ce se vâră prin case şi robesc femeiuşti împovărate de păcate şi purtate de multe feluri de pofte, Mereu învăţând şi neputând niciodată să ajungă la cunoaşterea adevărului.” ( 2 Timotei 3, 5-7)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator