Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sfântul Varlaam Mitropolitul Moldovei- lucrător providențial în ogorul Domnului
Pr Gabriel Toma: 30-08-2015 03:18:27 in Cateheză

 


Vrednic slujitor al lui Hristos și înțelept apărător al dreptei credințe, mare cinstitor al Sfintei Cuvioase Parascheva și credincios luminător al neamului românesc”. 

  Cu astfel de cuvinte este întâmpinat în rugăciuni unul din cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, din intreaga sa istorie. Pomenirea sa în Duminica a XIII-a după Rusalii (30 august 2015) a fost un binecuvântat prilej de a evidenția lucrările providențiale prin care Sfântul Varlaam, Mitropolitul Moldovei, le-a săvârșit în călătoria sa cea pământească. 

 Credincioșilor le-a fost prezentat un referat în care au fost ilustrate aspectele duhovnicești, cărturărești, organizatorice, pastorale și misionare de mare anvergură, prin care Sfântul Varlaam s-a încununat cu trei cununi veșnice: întărirea și apărarea credinței ortodoxe în țările române, mântuirea turmei încredintate de Hristos și luminarea poporului prin cărții scrise în grai limpede, românesc.

  Momentul catehetic s-a încheiat cu o rugăciune: 

„Sfinte Ierarhe Varlaam, înțelept arhipăstor și învățător al nostru, primește rugăciunea noastră cea smerită, grăbește și ne ajută, celor ce ne închinăm sfintei icoanei tale cu credință și cu dragoste. Întărește-ne în dreapta credință, stinge răzvrătirile ere surilor și depărtează de la noi certurile și dezbinările, ura și defăimarea. Ocrotește țara în care se pomenește numele tău; păzește mă năs tirile, orașele și satele și pe fiii neamului nostru românesc, de foamete, de cutremur, de potop, de secetă, de bolile cele aducătoare de moarte, de necazuri și de toată reaua întâmplare. Roagă pe Hristos-Domnul să dăruiască tuturor pace și bucurie sfântă, bună stare poporului, ploaie aducătoare de roade, bine cuvântare în familii, iubire unul față de altul, încredere și dragoste între frați, răbdare, spor duhovnicesc credincioșilor, ascultare și smerită cuge tare călugărilor, dreaptă chibzuință preoților, înțelepciune și râvnă ierarhilor, ca să păstorească cu sfințenie poporul cre dincios, urmând pilda ta. Ajută-ne, Sfinte, în vremea sfârșitului nostru să aflăm milă și har la Dumnezeu, iar la dreapta judecată, să ne ierte și să ne așeze în ceata celor mântuiți ca să ne bucurăm împreună cu îngerii, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită în vecii vecilor. Amin.”

  


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator