Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
„Până ce”- ebraism transformat în barbarism
Pr Gabriel Toma: 07-10-2015 06:30:21 in Cateheză

   Propagandiștii religioși, „neștiind Scripturile”, refuză să numească și să creadă că mama lui Iisus este doar „Maică a Domnului” (Luca 1, 41-43), socotind că după nașterea Mântuitorului, ea ar fi avut relații matrimoniale cu Iosif, de unde ar fi rezultat și alți fii.

  În căutarea „argumentelor biblice”, pentru susținerea rătăcirii, se folosesc de expresia scripturistică  „până ce/ până când”, pe care o răstălmăcesc în mod grosolan, potrivit înțelesului curent al cuvintelor iar nu după sensul originar.

    Folosind exprimarea Sfântului Evanghelist Matei „și nu a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe Fiul său cel Întâi născut și a chemat numele lui Iisus” (Matei 1, 25) cred că au găsit sprijin de neînvins în ura lor față de Măicuța Domnului și în combaterea dreptei credințe.

   Trebuie știut că expresia „până ce/ până când” este o construcție specifică limbii ebraice, desemnând continuarea pe termen nedeterminat a unei situații și nicidecum încheierea/ schimbarea unei situații cu alta. Că acesta este înțelesul originar și logic al expresiei, stau mărturie următoarele texte:

  1.  „Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.(Mt 28, 20)- să însemne că după sfârșitul veacurilor Domnul Iisus nu va mai fi cu noi? Nicidecum! Ci veșnic va fi cu robii Săi cum se citește la 1 Tes 4, 17.
  2. Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea.” (In 9, 18)- să însemne că după ce au venit părinții orbului, iudeii au crezut? Nicidecum! Ei au rămas în continuare necredincioși.
  3. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură.” (1 Tim 4, 13)- să însemne că după venirea Sf Pavel, Timotei va lăsa deoparte sarcinile duhovnicești? Nicidecum! Ci va continua. .
  4. Şi căruia dintre îngeri a zis Dumnezeu vreodată: "Şezi de-a dreapta Mea până când voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor Tale"? (Evrei 1, 13) După ce vrăjmașii vor fi biruiți, Fiul va fi detronat? Nicidecum! Ci veșnic va sta de-a Dreapta Tatălui  spre a împărăți cu El, cum se vede la Lc 1, 35.
  5. Şi a dat drumul corbului, ca să vadă de a scăzut apa pe pământ. Acesta, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ.” (Fac 8, 7) Să însemne oare că după ce a secat apa, porumbelul s-a întors în corabie? Nicidecum! Nu s-a mai întors niciodată.
  6. „Şi Micol, fiica lui Saul, n-a avut copii până când a murit.” (2 Împ, 6, 23) Să însemne că după ce a murit, Micol a mai avut copii? Absurd.
   Toate aceste texte adeveresc, în hotarele adevărului și ale logicii sănătoase, dreapta credință că Dreptul Iosif nu a avut niciodată legături trupești cu Maica Domnului, aceasta fiind fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere și fecioară după naștere.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator