Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Tîlcuirea patristică a unei expresii biblice dificile
Pr Gabriel Toma: 05-02-2016 08:13:47 in Cateheză
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viaţă şi spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaştem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa şi prin puterea Sa, Prin care El ne-a hărăzit mari şi preţioase făgăduinţe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi dumnezeieştii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume.” (2 Petru 1, 3-4)


   Textul Sf Petru, pus în paralel cu cel din cap 17 a Evangheliei după Sf Ioan: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (17, 21), este tâlcuit de Sf Chiril al Alexandriei prin prisma termenului  tehnic teologic, „theosis” (îndumnezeire):

„Vom lepăda noi atunci ceea ce spunem prin natura noastră și vom lua esența divină și de nedescris, deposedând Cuvântul lui Dumnezeu de calitatea Sa de Fiu și luându-I locul alături de Tatăl, și făcând din harul Său, care ne cinstește, un pretext pentru impietate? Niciodată! Dimpotrivă, Fiul va rămâne întotdeauna în starea în care este, iar noi, fiind adoptați ca fii și fiind dumnezei prin har, nu vom uita ceea ce suntem.” (Comentariu la Evaghelia după Ioan).Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator