Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Biblia cu cruce. E suficient? - cateheza II
Pr Gabriel Toma: 19-02-2016 01:44:48 in Cateheză
  1. Fiind scrisă în Biserică, sub inspirația lui Dumnezeu, Biblia sau Sfânta Scriptură nu este autonomă față de Biserică.
 Sfânta Scriptură nu ne poate călăuzi, ea singură, pe calea mântuirii, atât pentru că ea n-a fost dată omenirii de la început, cât și pentru că atunci când a fost dată, ea n-a fost singura autoritate în această privință, ci a avut înaintea ei și apoi odată cu ea Sf. Tradiție, în vatra mereu caldă a obștei religioase, sau a Bisericii. Cu mult înainte de a începe Moise să scrie primele carți ale Vechiului Testament, a existat o evlavie a obștei religioase, chiar mai veche decât acea a Patriarhilor. Cărțile Noului Testament încep să apară după mai bine de zece ani de la întemeierea Bisericii. Ele apar în sânul acesteia. Și Biserica alege cărțile insuflate încă din veacul I. Biserica este autoritatea hotărâtoare în această privință cum și în tâlcuirea textului biblic. Ea „este stâlpul și temelia adevarului" (I Tim. III, 15), ea ține „canonul neclintit al adevărului". În ea lucrează Duhul Sfânt pentru păstrarea neîntinată a adevărului mântuitor. „Unde este Biserica, zice Sf. Irineu, acolo este și Duhul Iui Dumnezeu și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica și tot harul, iar Duhul este adevărul". Iată de ce Sf. Scriptură nu poate, ea singură, să ne călăuzeasca pe calea mântuirii, ci numai Biserica. 

 2. Prin urmare este o strânsă legătură între Scriptură și Biserică, aceasta din urmă stabilind conținutul Scripturii, numit canonul biblic.

 Prin „canonul" cărților Sf. Scripturi, întelegem totalitatea cărților sfinte insuflate de Dumnezeu, mai precis lista acestor cărți. Cuvântul „canon" n-a avut acest înțeles de la început. El e împrumutat din limba ebraică, prin mijlocirea celei grecești, și însemnă, printre altele, „dreptar" sau „regulă". Cu aceste două înțelesuri îl găsim întrebuințat și în Noul Testament. Sf. Apostol Pavel, după ce dă anumite sfaturi duhovnicești galatenilor, adaugă: „Și cât vor umbla cu dreptarul acesta, pace peste ei și milă și peste Israilul lui Dumnezeu" (Galat. VI, 16). Cărțile Sf. Scripturi cuprinzând „canonul" adică regula de credință și de viată, au fost numite „canoane" cu acest înțeles, dar și cu înțelesul de totalitate sau de listă a scrierilor care conțin aceste rândueli. Cuvântul „canon" are acest înțeles atât la vechii iudei, cât și la primii creștini. Există un canon al cărților Vechiului Testament și un canon al cărților Noului Testament.

  3. În privința modului de acceptare în canon a cărților, Biserica a stabilit 2 condiții concomitente:

1) Condiția ca învățătura cuprinsă în ele să fie descoperită de Dumnezeu prin insuflare; 
2) Condiția ca învățătura descoperită în ele să fie garantată de Biserică; 

 Biserica garantează invatatura aceasta pe baza vechimii și apostolicității, după regula lui Tertulian, „că acel lucru e mai adevărat, care e mai vechi, și acel lucru e mai vechi care e de la început, și acel lucru e de la început care vine de la Apostoli, iar de la Apostoli vine ceea ce a fost sfânt în Bisericile Apostolice.”

 Modalitatea autentică prin care conținutul Scripturii, textul sfânt, este garantat a fi neviciat și conform cu originalul, este aceea de a-l edita și tipări sub autoritatea Bisericii.
 Astfel, pe pagina de titlu a Sfintei Scripturi este înscrisă autoritatea garantă a textului- Biserica, prin aprobarea Sfântului Sinod și cu binecuvântarea părintelui Patriarh.  Alte ediții ale Sfintei Scripturi, în care traducerea textului sfânt este realizată în mod tendențios, editate de entități private sau confesionale, pentru a induce în eroare, în scop prozelitist, pe cei neștiutori, au imprimată crucea pe copertă. Deși în cultele respective crucea este privită cu dispreț.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator