Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Parabole evanghelice tâlcuite micilor școlaril. Vameșul și fariseul
Pr Gabriel Toma: 24-02-2016 07:44:03 in Cateheză
Către unii care se credeau că sunt drepţi şi priveau cu dispreţ pe ceilalţi, a zis pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.”(Lc 18, 9- 14)

   „Și între copii se pot vedea uneori apucături fariseice. Cutare crede că e destul să scrii, să citești, să împlinești formele toate, ca să fii un bun școlar. Copilul cu judecată dreaptă, din contra, își dă seama că nu se încheie aici rostul școalei. Cel deștept știe că notele și vorbele de laudă n-au preț, decât dacă în adevăr cineva a mistuit cele învățate, adică le are la îndemână pentru viața întreagă. Nu numai forma și și miezul îl interesează. De aceea, în loc de a se lăuda, el rămâne modest, nu se crede lucru mare față de alții care știu mai puțin decât dânsul, ci se gândește că el însuși știe foarte puțin, și că niciodată nu va putea cuprinde cu mintea sa atâta știință cât ar dori.
 Cei care au deprinderea aceasta, a smereniei și a științei, sunt totdeauna iubiți de învățătorii lor și- mai ales că românul, de felul lui, nu iubește pe oamenii făloși. Un proverb românesc zice: lauda de sine, pute. E adică tot așa de neplăcută, ca și un miros rău. 
 Luați seama: semeția e mai totdeauna semn de prostie și de lipsă de omenie. E destul să vezi pe cineva că e fudul, ca să știi că e și mărginit la minte.” (S. Mehedinți, Parabole și învățături)

  În timpul activității catehetice, în timp ce copiii au colorat fișa ilustrativă a parabolei biblice, li s-a prezentat într-o manieră accesibilă tâlcuirea aplicată nivelului lor de înțelegere dar și tipul de comportament (așteptat), ce trebuie să caracterizeze pe un creștin în legătură cu ceilalți semeni.  


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator