Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Sâmbăta asceților, ziua când antrenorii-jucători intră în arenă alături de ucenici
Pr Gabriel Toma: 12-03-2016 07:32:22 in Cateheză
 „Această comemorare a tuturor monahilor, sihaștrilor, nevoitorilor a fost în chip iscusit așezată la intrarea în Postul Mare pentru a propune celor ce se pregătesc să intre în el exemple vii, cu atât mai prețioase de altfel, cu cât în timpul Postului Mare fiecare trebuie să se facă într o oarecare măsură monah și să adopte pentru un timp limitat, chiar dacă și duce viața în lume, modul de viață perpetuu al acestora. Sfinții asceți sunt celebrați ca unii care au atins deja scopul propus de Postul Mare: întoarcerea în rai și restaurarea naturii umane în elanul ei spre îndumnezeire. De aceea, soborul asceților se aseamănă unui nou rai, spre care trebuie să ne grăbim pentru a gusta din roadele îmbelșugatelor lor virtuți”.(  Makarios Simonopetritul, Triodul explicat)

Cu strălucirile părinților luminându‑ne, și ca într‑un rai vesel acum intrând, din pârâul desfătării să ne îndulcim; vitejiile acelora cu mirare socotindu‑le, să urmăm virtuților lor, strigând Mântuitorului: cu rugăciunile lor, Dumnezeule, fă‑ne și pe noi părtași Împărăției Tale celei cerești!“

Cu sărbătorile de până acum, purtătorii de Dumnezeu Părinţi ne‑au condus cu cumpătare şi ne‑au pregătit să intrăm în marea luptă a postului. Iată că au mai pus înaintea noastră şi pe toţi bărbaţii şi femeile care, prin multe nevoinţe şi osteneli, au trăit cu cuvioşie. Aceasta, pentru ca, prin pomenirea lor şi a luptelor lor, să ne facă să intrăm cu mai mult curaj în marea luptă a postului. Sâmbăta aceasta ne pregăteşte pentru urcuşul duhovnicesc al Postului Mare, deoarece Sfinţii Părinţi ne dau a înţelege oarecum că, dacă şi noi vom arăta aceeaşi râvnă ca şi ei, nimic nu ne va împiedica de a săvârşi fapte tot atât de mari ca şi ei şi de a fi învredniciţi de aceleaşi răsplătiri, căci şi ei au avut aceeaşi fire ca noi. (Triod, Sinaxar)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator