Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Aşa cum au văzut proorocii, cum au propovăduit Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit învăţătorii, cum înţelege împreună cu ei lumea locuită [oikumene], cum luminează harul, cum lămureşte adevărul, cum a fost erezia izgonită, cum ne întăreşte înţelepciunea să proclamăm, cum a adeverit Hristos, tot aşa gândim şi noi, vorbim, propovăduim
Pr Gabriel Toma: 21-03-2016 07:55:05 in Cateheză
  În viața bisericească două sunt rânduielile când poporul credincios participă la proclamarea adevărului credinței, nu în formele concentrate ale Simbolului de credință (rostit la fiecare Sfântă Liturghie) sau în poezia liturgică ce necontenit propovăduiește învățătura de credință, ci în formă dezvoltată, aproape academică, și aprofundată, urmând cronologic lupta Bisericii pentru adevăr, anume la ascultarea mărturisirii de credință a candidatului la episcopat  și la Duminica Ortodoxiei, atunci când se citește Sinodiconul.
 În Duminica Ortodoxiei a anului 2016, poporul credincios participant l-a slujbă, purtând icoane și făclii a ascultat și a mărturisit adevărul credinței în părtășie cu proorocii, apostolii, învățătorii, prin lucrarea harului.


Aceasta este credinţa apostolească, 
Aceasta este credinţa strămoşească, 
Aceasta este credinţa dreptmăritoare, 
Această credinţă lumea a întărit. 

 Celor care tăgăduiesc fiinţarea lui Dumnezeu şi spun că această lume de la sine s-a făcut şi toate cele dintr-însa fără Pronia lui Dumnezeu şi din întâmplare se fac, anatema (de trei ori).
 Celor care grăiesc că Dumnezeu nu este duh, ci trup; sau că nu este drept, veşnic, milostiv, preaînţelept, atotştiutor şi alte hule asemenea rostind, anatema (de trei ori).
 Celor care îndrăznesc grăind că Fiul lui Dumnezeu nu este de o fiinţă cu Tatăl, sau nu este de aceeaşi cinstire cu El, asemenea şi pentru Duhul Sfânt, şi care mărturisesc pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh nu ca pe Cel ce este Unul Dumnezeu, anatema (de trei ori).
 Celor ce nebuneşte grăiesc că nu a trebuit pentru mântuirea noastră şi spre curăţirea păcatelor noastre să vină în lume Fiul lui Dumnezeu în trup şi să primească patimă de bunăvoie, moarte şi înviere, anatema (de trei ori).
 Celor care nu primesc harul izbăvirii propovăduit în Sfânta Evanghelie ca singurul mijloc de curăţire, luminare şi desăvârşire înaintea lui Dumnezeu, anatema (de trei ori).
 Celor care îndrăznesc să grăiască că Preacurata Fecioara Maria Născătoarea de Dumnezeu nu a fost înainte de naştere, la naştere şi după naştere Fecioară, anatema (de trei ori).
 Celor care nu cred că Duhul Sfânt i-a înţelepţit pe prooroci şi apostoli şi printr-înşii ne-a vestit nouă calea adevărată spre pocăinţă şi a întărit aceasta cu minuni, şi Carele acum în inimile dreptcredincioşilor creştini vieţuieşte şi îi povăţuieşte la orice adevăr, anatema (de trei ori).
 Celor care tăgăduiesc nemurirea sufletului, sfârşitul veacului, judecata ce va să fie şi răsplata veşnică pentru faptele bune în ceruri, iar pentru păcate – osândire, anatema (de trei ori). Celor care tăgăduiesc vreuna din Sfintele Taine, de Biserica lui Hristos ţinute, anatema (de trei ori).
 Celor care tăgăduiesc soboarele sfinţilor părinţi şi predaniile lor care sânt într-un duh glăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire, şi de sfânta Biserică cea una dreptslăvitoare şi sobornicească cu binecuvântare păstrate, anatema (de trei ori).
 Celor care cutează a strecura în Simbolul Credinţei o a doua purcedere, şi din Fiul, a dumnezeirii Duhului Sfânt, arătând prin aceasta două cauze în unitatea fiinţială a Treimii, anatema (de trei ori).
 Celor care nu cred şi nu mărturisesc că într-un singur ipostas al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos sânt două firi, omenească şi dumnezeiască, neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi nedespărţite, anatema (de trei ori).
 Celor care ocărăsc şi hulesc sfintele icoane pe care Sfânta Biserică le primeşte spre amintirea lucrărilor lui Dumnezeu şi a bineplăcuţilor Lui, spre trezirea evlaviei celor ce le privesc pe ele şi a dorinţei de a urma sfinţilor, şi celor care le numesc pe acestea idoli, anatema (de trei ori).

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator