Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Apoftegmele Sfântului Ioan Scolasticul, ghid spre cer al monahilor și mirenilor
Pr Gabriel Toma: 30-03-2016 11:03:28 in Cateheză
Temelia cea bună are trei straturi şi trei stâlpi: nerăutatea, postul şi neprihănirea. 

E un lucru bun a te minuna de ostenelile sfinţilor. Dar e un lucru pricinuitor de mântuire a râvni să faci la fel.

Pocăinţa este învoiala cu Dumnezeu pentru o a doua viaţă. 

Începutul nemânierii este tăcerea buzelor în vremea tulburării inimii.
 
Negreşit, în cele ce vom cleveti pe aproapele, în acelea vom cădea şi noi. 

Multa vorbire este catedra slavei deşarte. 

Cel ce mângâie pe leu îl domesticeşte adeseori, dar cel ce mângâie trupul, îl sălbăticeşte şi mai mult. 

În cei începători căderile se ivesc totdeauna din desfătare. În cei de la mijloc, din mândrie. Iar în cei ce se apropie de desăvârşire, numai din osândirea aproapelui. 

Începutul iubirii de arginţi e motivul milosteniei. Capătul ei este ura faţă de săraci.
 
Tot cel iubitor de arătare este iubitor de slavă deşartă. Începutul mândriei este sfârşitul slavei deşarte. 

Când gândul nu se mai făleşte cu darurile fieşti, e semn că a început să se însănătoşeze.
 
Să ne fie în toate, după Dumnezeu, drept ţintă şi îndreptar, conştiinţa. 

Numai cele agonisite cu multe cereri şi în timp îndelungat, ne rămân statornice. 

Creşterea fricii de Dumnezeu pune început iubirii. (Sfantul Ioan Scararul - SCARA)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator