Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Câteva tâlcuiri patristice asupra textului de la Ioan 21, 15- 17
Administrator: 01-07-2016 06:35:26 in Cateheză

Sfântul Beda Venerabilul- „de fiecare dată când Petru a fost întrebat de Domnul nostru dacă Îl iubeşte, Domnul a adăugat la sfârşitul fiecărei întrebări «Paşte oile Mele», sau «Paşte mieluşeii Mei», ca şi cum ar fi zis clar: «Există o singură dovadă a iubirii din toată inima faţă de Dumnezeu – dacă te străduieşti să arăţi grijă prin osteneală plină de râvnă faţă de fraţii tăi»”.„Cu o preştiinţă binevoitoare, Domnul nostru l-a întrebat de trei ori pentru ca prin tripla sa mărturisire să-l dezlege de lanţurile care îl legaseră în urma lepădării sale întreite”. Sfântul Ambrozie: „Desigur, findcă s-a lepădat de El de trei ori, acum Îl mărturiseşte de trei ori; el s-a lepădat în timpul nopţii, dar Îl mărturiseşte în timpul zilei” Fericitul Teofilact- „Împreună cu întreita întrebare şi mărturisire El tămăduieşte întreita lepădare”. Sfântul Grigorie Palama- „De trei ori l-a pus pe Petru păstor al propriei Sale turme de miei şi de oi, aşezându-l în fruntea celor trei stări ale celor mântuiţi; slujirea, lucrarea şi fiimea; sau fecioria, văduvia înţeleaptă şi căsătoria cinstită. Însă Petru, întrebat iarăşi şi iarăşi dacă Îl iubeşte pe Hristos, s-a întristat, socotind că este întrebat de atâtea ori fiindcă nu este crezut. Dar cunoscându-L pe Cel pe Care-L iubea şi ştiind bine că Cel care întreba cunoştea aceasta, mai mult chiar decât el însuşi şi în adâncime, nu numai că a mărturisit că Îl iubea, ci a propovăduit şi faptul că Cel iubit de el este Dumnezeul cel mai presus de toată făptura (Rom. 9,5), zicând: «Tu, Doamne, Care ştii toate, Tu ştii căTe iubesc» (In 21,17). Căci pe toate le cunoaşte numai unul Dumnezeu Care este peste toate. Însă Domnul, după ce Petru a făcut această mărturisire din toată inima lui şi din tot cugetul, l-a hirotonit păstor şi arhipăstor...”.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator