Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Seismograful duhovnicesc
Administrator: 24-09-2016 07:42:59 in Cateheză

  La ora 2 și 11 minute, în ziua de 24 septembrie 2016, un seism cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter s-a produs în zona Vrancea. Nu a produs pagube. Tâlcuind aceste mișcări, uneori groaznice, ale pământului, Sfânta Scriptură le tâlcuiește a fi în legătură cu aspecte duhovnicești ale vieții oamenilor, deci sub vălul proniei cerești.

  De pildă, cu mii de ani în urmă, „a cântat David cântarea aceasta Domnului, în ziua când Domnul l-a izbăvit de toţi vrăjmaşii lui şi din mâinile lui Saul, şi a zis: "Domnul este întărirea mea, scăparea mea şi izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea cea de scăpare, Scutul meu şi puterea cea mântuitoare, Adăpostul meu cel tare şi scăparea mea! Mântuitorul meu, din necaz m-ai izbăvit! Pe Domnul Cel vrednic de laudă L-am chemat Şi de vrăjmaşii mei am fost izbăvit. Valurile morţii mă-mpresuraseră Şi eram potopit de şuvoaiele răutăţii; Lanţurile iadului mă încătuşaseră şi eram prins în lanţurile morţii. Dar în necazul meu am chemat pe Domnul, Strigăt am înălţat către Dumnezeul meu Şi El mi-a auzit glasul din locaşul Său Şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui. Atunci s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul, Şi temeliile cerurilor s-au zguduit, Pentru că Se mâniase Domnul!” (2 Regi 22, 1-8)

   În textul de mai sus, mișcarea cutremurătoare a pământului își are originea în intervenția directă a divinității asupra stihiilor naturii, ca un semn al atotputerniciei asupra materiei. 

   Însă deși noi nu putem ști cu precizie adevărata cauză cauza sau adevăratul scop al  dezastrelor și tregediilor ce se pot întâmpla în lume, avem totuși multe lecții de învățat de la ele:

  • Dumnezeu poate folosi durerea spre întărirea caracterului: „Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde. Iar nădejdea nu ruşinează.” (Rom 5, 3-5);
  • Dumnezeu folosește durerea spre a ne modela: „Apoi dacă am avut pe părinţii noştri după trup, care să ne certe, şi ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui duhurilor, ca să avem viaţă? Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puţine zile, iar Acesta, spre folosul nostru, ca să ne împărtăşim de sfinţenia Lui”. (Evr 12, 9- 11);
  • El poate utiliza durerea spre a conferi o perspectivă spirituală: „De aceea nu ne pierdem curajul şi, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi. Căci necazul nostru de acum, uşor şi trecător, ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veşnică covârşitoare, Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice.” (2 Cor 4, 16- 18). (M. Mittelberg)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator