Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (IX)
  Auzit-ai, suflete al meu, de Ismael, că a fost izgonit ca un fecior din slujnică; trezește-te, vezi, ca nu cumva păcătuind, să suferi ceva asemenea.    Ismael, fiul lui Avraam şi ...
Bucură-te, strălumină pogorâtă-n Nazaret
   Unul și același a descoperit Sfintei Ana că va naște la bătrânețele ei.    Unul și același a hrănit-o în Templu pe Fe­cioara cea între toate aleasă.   Unul și ...
Buna Vestire, pecetea teologică a sfintelor uși
 „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi descoperirea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Se face fiul Fecioarei şi Gavriil darul acesta îl vesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună c...
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (VIII)
 Lui Ham aceluia, batjocoritorul de tată, urmând, suflete, n-ai acoperit rușinea aproapelui, cu fața înapoi întorcându-te.   Continuând pe firul biblic, descrierea faptelor necuvioas...
Structura actuală a pleromei ortodoxe
 Biserica Ortodoxă este o structură descentralizată, întemeiată atât pe tradițiile seculare ale vechilor patriarhii ale Răsăritului, cât și pe anumite realități ale lumii moderne.Ea este o com...
Echinocțiul de primăvară, primul termen al ecuației pascale
  Sinodul de la Niceea a hotărât în anul 325 că "ziua de Paște va fi în prima duminică de după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară".&nbs...
Procesul Mântuitorului, studiu biblic (VI)
ARESTAREA  Matei XXVI, 47-56 Marcu XIV, 43-50 Luca XXII, 47-53 Ioan XVIII, 1-12   Prinderea Mântuitorului are loc în toiul noptii, în grădina Ghetsimani, și este condusă de Iuda...
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (VII)
  Păcătoșilor din vremea lui Noe am urmat, Mântuitorule, moștenind osândirea acelora, întru cufundarea potopului.    Într-o lume în care semințele răului rodeau tot mai mul...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXIII)
Ziua Ispăşirii (luna VII, ziua 10)  Sărbătoarea era o zi marcată de post, smerire şi mare închinăciune (Lev. 23: 26-32). Aceasta era in legea lui Moise singura zi de post din cursul anului (I...
Sf Chiril al Ierusalimului despre ungerea cu Sf Mir
  Semnificația ungerii cu Sfântul Mir a părților trupului celui botezat o arată Sf Chiril al Ierusalimului, zicând: „mai întâi ați fost unși la frunte, ca să fiți slobozi de rușinea pe care pr...
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (VI)
"Turn ți-ai închipuit să zideşti, o, suflete, şi întăritură să faci poftelor tale, de n-ar fi oprit Ziditorul voile tale, şi de n-ar fi surpat până la pământ mesteşugirile tale." Cu aceste lam...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXII)
 Alte sărbatori iudaice Lunile noi, de mare importanță pentru evrei, ce-și întocmiseră un calendar solaro-lunar, încep să fie serbate în mod special prin adăugarea la ritualul jertfelor z...
Procesul Mântuitorului, studiu biblic (V)
  Niciun Apostol nu știa cine este trădătorul. De aceea, fiecare căuta să se dezvinovățească, zicând rând pe rând: "Nu cumva sunt eu, Doamne?". Aceasta arată că Iuda nu făcuse nici un gest car...
Epic. Primăvara lumii
 Apropierea primăverii depline, anotimpul fecund, în care semințele germinează şi mugurii cresc aproape văzând cu ochii, dezvăluie marea taină a vieții împlântată &icir...
Taina unirii cu Hristos în Euharistie
Prezența liturgică a Trupului și Sângelui Domnului sub chipurile pâinii și vinuli, pentru a ni se da, din iubire, spre mâncare și băutură sau pentru a se uni cu noi din iubire la ...
Nu poţi fi bun doar fiindcă îţi spune cineva să fii bun
Vedem chiar în viaţa oamenilor de azi ceva de felul ispitirii de care a avut parte Adam. Deşi Adam încă nu căzuse -şi în această privinţă starea lui se deosebea de starea noastră ...
Ascultând Canonul cel Mare, tu, cui te asemeni? (V)
  Strigătele tainice de pocăință exemplificate poetic în Marele Canon  Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă;  Ia aminte, Dumnezeule, Mântuitorul meu, cu ochiul Tau cel blând, și pr...
Procesul Mântuitorului, studiu biblic (IV)
CINA DE TAINĂ ȘI PREZICEREA TRĂDĂRII LUI IUDA Mt 26,17- 29, Mc 14, 12-25, Lc 22, 7-38, In 13, 19- 29  Sf. Evanghelist Matei intră direct în miezul discuțiilor și faptelor de la Cină,...
Trepte în închinarea în duh şi adevăr (XXI)
 Sărbătoatea Corturilor  Sărbătoarea prevedea că toți evreii trebuie să locuiască în corturi „șapte zile să locuiți în corturi. Orice om născut în Ierusalim să locuiască în corturi” ...
Iată, eu stau de vorbă cu Dumnezeu (III)
  În lecția catehetică ce s-a desfăşurat în Duminica a doua a Postului Mare (12 martie 2017) s-au fundamentat bazele teologice ale rugăciunii neîncetate.   Timpul potrivit pentru ...

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2017 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe