Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
A doua recapitulare [genealogia versificată a Mântuitorului]
Administrator: 20-12-2016 08:59:00 in Misiune

Duminică, 18 decembrie 2016, socotită ca fiind duminica dinaintea Naşterii Domnului, s-a citit de la Evanghelistul Matei genealogiei Mântuitorului. 

1. Aceasta este cartea cea

A neamurilor Lui Hristos

Iar ele sunt pe rând așa

Nãscute- aici în lume jos:

2. Avraam născut- a pe Isaac

Isaac pe Iacob iară el

Născut-a prin Cerescul plac,

Pe Iuda și- ai săi frați la fel!

3. Iuda născut- a din Tamar

Pe Fares și pe Zara iată

Iar Fares pe Esrom și iar Esrom pe-

Aram născu îndată!

4. Aram a zãmislit și el

Pe-Abimadab iar el i- a dat

Lui Naason viață și astfel

Naason pe Salmon a creat!

5. Din Rahab Salom a nãscut

Pe Booz, iar Booz, la rândul lui

Din Rut pe Obed a făcut

Spre continuarea neamului.

6. Iară Obed a zãmislit

Pe Iesei iară el născând

Pe David - regele mãrit

Neamului sãu onoare dând.

7. Și David prin soția cea

Lui Urie a născut în lume

Pe Solomon cel cunoscut

Pentru a sa înțelepciune!

8. Iar Solomon apoi fãcând

Pe Roboam, acela iată

Lui Abia viață dânsul dând

Îl zămisli și el pe dată!

9. Și Abia nãscând, a dat

Viață lui Asa, iară el

Fãcutu- l-a pe Iosafat

Precum pãrinții sãi la fel!

10. Iar el a născut - a pe Ioram,

Ioram pe Ozia, și așa

Din el ieșit- a Ioatam

Ce pe Ahaz îl zămislea.

11. Ahaz născând pe Ezechia

Ce este tatãl lui Manase

Și continuat- a seminția

Iar el lui Amos viață dase.

12. Amos pe Iosia a născut

Iar Iosia pe Iehonia dar

Și pe- ai lui frați când a trecut

Prin Babilon spre pace iar!

13. Și dupã marea strãmutare

În Babilon, se zãmisli

Și Salatiel acela care

Fiu lui Iehonia se numi.

14. Iar Salatiel fiu a avut

Pe Zorobabel ce crescând

Apoi pe Abiud a fãcut

Pe Eliachim, Abiud nãscând.

15. Și Eliachim avut- a fiu

Pe- Azor al sãu, ce pe Sadoc

Nãscu și dânsul mai târziu

La rânduitul sãu soroc.

16. Sadoc la rându- i aducând

La viațã pe Ahim nãștea

Iarã Ahim la fel fãcând

Pe Eliud îl zãmislea.

17. Și Eliud viațã dãdea

Acelui zis Eleazar

Iar el pe Matan îl fãcea

Și- apoi Matan pe Iacob chiar.

18. Iarã din Iacob a venit Pe lume, Iosif, cela care A fost logodnic și -a grijit De Preacurata Nãscãtoare! 19. Și mai pe urmã din Maria, Născut a fost Iisus Hristos Cel ce Se cheamã și Mesia Din Cer venit în lume jos! 20. Pentru aceasta întru toate De la Avraam la David sunt Chiar paisprezece numãrate Acele neamuri pe pãmânt! 21. Iar de la David pânã când În Babilon s- au strãmutat Tot paisprezece numãrând Acele neamuri s- au aflat. 22. Și iarãși de la strãmutarea În Babilon pân' la Hristos De se socoate numãrarea Tot paisprezece ni s- au scos! 23. Iar zãmislirea Lui Iisus Asemenea s- a sãvârșit Pe când din Cerul Sãu de Sus În lumea noastrã a venit: 24. Fiind dar Maria, Maica Sa Lui Iosif în logodnã dată Mai înainte de- a o lua Găsitu-s- a însãrcinatã! 25. Cãci nu au fost ei împreunã Și ea însãrcinatã fiind Prin Duhul Sfânt în acea lunã Purta pe Prunc în ea, trãind! 26. Iar Iosif fiind bãrbat cinstit În sinea lui a socotit S- o pãrãseascã tãinuit Cãci rãu a- i face n- a voit. 27. Și cugetând acestea iatã, Îngerul Domnului Divin I- a apãrut și lui pe datã A spus așa cu glasu- i lin: 28. " Iosife, fiule nãscut Din David, nu te spãimânta A sãvârși ce- ai început Vrând pe Maria a lãsa! 29. Cãci ceea ce s- a zãmislit În ea, e rod din Duhul Sfânt Iar Fiul Cel Din ea ieșit Va mântui acest pãmânt. 30. Un Fiu va naște iar pe El Iisus apoi Îl vei numi Iarã poporul sãu astfel Prin Dânsul se va mântui! " 31. Și toate- acestea s- au plinit Spre a se face ce- a fost scris Chiar prin Proorocul cel mãrit Al Domnului, care a zis: 32. " Iatã Fecioara va avea În pântece un Fiu nãscând Ce " Emanuel" Se va chema Pe- al Lui popor de iad scãpând. 33. Iar " Emanuel" se tâlcuiește Prin chiar " Cu noi e Dumnezeu!" Cel ce în Ceruri stãpânește, Este, a fost, va Fi mereu. 34. Deci Iosif dar din pat sculând Fãcut- a cum i- a poruncit Îngerul lui, la sine luând Pe- a sa femeie negreșit. 35. Și nu a cunoscut- o el Pe ea, pânã ce n- a nãscut Pe Fiul Ei Cel Sfânt Acel Ce e din Ceruri coborât. 36. Iar Pruncului nãscut i- au pus Numirea de " Iisus" așa Precum și îngerul a spus Plinind astfel porunca sa. Ana Georgiana Grigore


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator