Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Rugăciune pentru luptătorii anticomunişti
Administrator: 10-03-2017 08:30:52 in Misiune

  Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâmi războaiele cu braţ înalt, Cel ce, prin negrăita Întrupare şi prin Pătimirea de bunăvoie a Unuia Născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruinţa şi după Cruce Învierea, auzi-ne pe noi, care ne rugăm acum puterii şi iubirii Tale de oameni; pentru ca, prin puterea Ta, să păzeşti neamul nostru, călăuzindu-l din biruinţă în biruinţă şi din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta "de oameni să rânduieşti în ceata aleşilor Tăi sufletele celor ce pentru credinţă şi patrie s-au luptat în chip strălucit şi au căzut eroic.  Pentru că din bunăvoința Unuia Născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruinţa şi după Cruce Învierea, auzi-ne pe noi, care ne rugăm acum puterii şi iubirii Tale de oameni; pentru ca, prin puterea Ta, să păzeşti neamul nostru, călăuzindu-l din biruinţă în biruinţă şi din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta "de oameni să rânduieşti în ceata aleşilor Tăi sufletele celor ce pentru credinţă şi patrie s-au luptat în chip strălucit şi au căzut eroic. Pentru aceasta, dezleagă şi iartă-le lor orice au greşit cu fapta, cu vorba şi cu gândul, ca, precum pe pământ au fost socotiţi în ceata celor aleşi, aşa şi în cer să-i numeri în oastea Sfinţilor Mucenici. 

 Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei de bunăvoie a Unuia Născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruinţa şi după Cruce Învierea, auzi-ne pe noi, care ne rugăm acum puterii şi iubirii Tale de oameni; pentru ca, prin puterea Ta, să păzeşti neamul nostru, călăuzindu-l din biruinţă în biruinţă şi din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta "de oameni să rânduieşti în ceata aleşilor Tăi sufletele celor ce pentru credinţă şi patrie s-au luptat în chip strălucit şi au ' căzut eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte şi, locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului Patriei, iar cinstitul lor sânge adapa vlăstarul libertăţii noastre. Pentru aceasta, dezleagă şi iartă-le lor orice au greşit cu fapta, cu vorba şi cu gândul, ca, precum pe pământ au fost socotiţi în ceata celor aleşi, aşa şi în cer să-i numeri în oastea Sfinţilor Mucenici. Şi precum s-au arătat cinstiţi de către oameni, aşa şi înaintea Ta, Dumnezeule, să fie aşezaţi cu Sfinţii, că aceşti viteji ostaşi, purtători de biruinţă, lupta cea bună au luptat şi calea vieţii bine au săvârşit-o. Pentru aceasta, Dreptule , Judecător, dăruieşte-le în schimb cununa dreptăţii. Iar nouă, celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruieşte-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare şi, privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută,Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăţiei Tale şi, pentru jertfa înaintaşilor noştri, binecuvintează şi acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi şi armata ţării, dăruindu-ne biruinţă asupra celor potrivnici, (bună sporire, îmbelşugare şi pace. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Tie slavă înălţăm în veci. (Slujba Parastasului pentru Eroi, 2016)


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator