Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Ștefane, zideste în inimile noastre altar sfânt
Pr Gabriel Toma: 02-07-2015 04:07:44 in Misiune
  „Strămutându-te la lăcașurile de veci, părintele și duhovnicul tău, sfințitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoți și binecredincioșii Moldovei, pe brațe te-au purtat spre Putna, cinstindu-te după cuviință. Iar noi te-am aflat neîncetat rugător catre Dumnezeu și de-a pururea ocrotitor.”*
   Pomenirea de peste an a trecerii la veșnicele lăcașuri a Soarelui Moldovei, 2 iulie 1504- 2 iulie 2015, a fost cinstită de credincioșii chemați la rugăciune, cu glas de toacă și de clopot, ca un pelerinaj tainic spre Ierusalimul românesc.
     Rânduiala rugăciunii a urmat drumul simbolic trasat de Ceasul III și de  Obedniță (două slujbe de laudă, ale dimineții) plinindu-se în Acatistul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și găsindu-și maximul de încărcătură religioasă prin citirea în fața icoanei, ca în fața mormântului, cu candelă nestinsă, de la Putna, a rugăciunii de mijlocire pentru popor și țară:

„Sfinte Mare Voievodule Ștefane, Părintele neamului românesc, primește această laudă pe care noi, nevrednici urmași ai urmașilor tăi, o aducem ție cu umilință. Căci nu ne-am arătat destoinici a păzi întreagă sfântă moștenirea ta, lăsată noua cu multă trudă și credință tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit, cu ajutorul lui Dumnezeu, mulțimile păgânilor la această Poartă a creștinătății, iar acum, pleacă-te spre rugăciunea ce-o înalțăm la tine, ajută-ne împotriva celor care ne-au copleșit nu cu paloșul, ci cu viclenia și minciuna. Și precum atunci te-ai ridicat deasupra biruitorilor tăi când erai înfrant, așa ridică și neamul tău deasupra potrivnicilor. Fii apărător și grabnic folositor. Dă Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întărește-ne credința slăbită de ispitele veacului acestuia. Surpă eresurile și pe cei ce năvălesc asupra noastră, iar nouă, luminează-ne calea mântuirii, ca împreuna cu tine să ne bucurăm în Patria cerească, lăudand pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.”*
   La încheierea evenimentului spiritual, s-a citit un referat despre importanța domniei Sfântului Ștefan pentru neam, țară și Biserică.*) - Acatistul Sfântului ștefan cel Mare

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator