Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Bucură-te, că ai adus Născătoarei imn din cer
Administrator: 13-07-2015 05:32:16 in Misiune
   Ziua ce urmează duminicii este dedicată, în cultul Bisericii, venerării netrupeștilor puteri, căci „înaintea celor văzute și cu trup dăruite, a fost voia lui Dumnezeu să le aducă în ființă pe cele nevăzute și slobode de trup, ca pe o oștire slujitoare, să vegheze cerurile și pământul”
   Calendarul din acest an a „potrivit” ziua de 13 iulie 2015, când se pomenește Soborul Arhanghelului Gavriil, într-o zi de luni, fapt ce sporește cinstea acordată sfinților îngeri, duhuri slujitoare ale lui Dumnezeu, prin pilda Arhanghelului Gavriil, cel „ca un crainic mare al voii Celui Preaînalt și ca o călăuză binecuvântată a neamului omenesc spre Hristos, Domnul vieții și al învierii” .
   În această sărbătoare a protectorului bisericii parohiale, credincioșii care au dorit să se roage mai cu fierbinte dragoste, au participat la slujba Acatistului Sfântului Arhanghel Gavriil, au ascultat Cuvântul Domnului din Evanghelie și au rememorat slujirea sfântului invocat în rugăciunile de astăzi prin cuvintele de laudă: 
Unul și același a descoperit Sfintei Ana că va naște la bătrânețile ei. 
Unul și acela și a hrănit-o în Templu pe Fecioara cea între toate aleasă.
Unul și același l-a încredințat pe Zaharia că Elisabeta va naște pe Ioan, Înaintemergătorul, care Îngerul Pustiei se va numi. 
Unul și același a binevestit Mariei, zicând: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. Vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema”
„Cel ce pe Fecioara mai dinainte o vestise de nașterea lui Hristos, fericind-o ca pe o lamură a lumii, ce mai presus de îngeri s-a ridicat, același a strigat celei pline de dar: „Preacurată Fecioară, bucură-te, și iarăși zic: bucură-te, căci Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă, saltă de-acum și te bucură, Sioane, iar tu, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru Învierea Celui născut al tău!”*
 
   Fiind și onomastica preotului slujitor, acesta a primit dragostea enoriașilor, oferind cărticele cu imne și rugăciuni către puterile cerești.
 
*- Acatistul Sfântului Arhanghel Gavriil

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator