Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Rânduiala binecuvântării la începutul semănatului
Pr Gabriel Toma: 27-10-2015 04:47:01 in Misiune

  •  Preotul, luând apă sfinţită şi grâu binecuvântat de la litie, merge la ogoarele unde are să se semene

  • PSALMUL 64

Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, şi Ţie Ţi se va împlini făgăduinţa în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea; către Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne‑au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi. Fericit este cel pe care l‑ai ales şi l‑ai primit; locui‑va în curţile Tale. Umplea‑ne‑vom de bunătăţile casei Tale; sfânt este Locaşul Tău, minunat întru dreptate. Auzi‑ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor de pe mare departe. Cel ce găteşti munţii cu tăria Ta, încins fiind cu putere; Cel ce tulburi adâncul mării şi vuietul valurilor ei. Tulbura‑se‑vor neamurile şi se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; ieşirile dimineţii şi ale serii le vei veseli. Cercetat‑ai pământul şi l‑ai adăpat pe el, bogăţiile lui le‑ai înmulţit; râul lui Dumnezeu s‑a umplut de apă; gătit‑ai hrana lor, că aşa este gătirea Ta. Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de ploaie, răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătăţii Tale şi câmpiile Tale se vor umple de roade bogate. Îngrăşa‑se‑vor păşunile pustiului şi cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatu‑s‑au păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta.

  • Rugăciune

 Doamne, Dumnezeul nostru, am adus înaintea ochilor Tăi seminţe din cele dăruite de curatele şi preabogatele Tale palme, Stăpâne, şi ne rugăm să le ai în grijă, că n‑am cutezat să le închidem în sânurile cele neînsufleţite ale pământului, fără să căutăm spre porunca slavei Tale, care porunceşte pământului să răsară şi să crească şi să dea sămânţă semănătorului şi pâine spre mâncare. Şi acum ne rugăm Ţie, Dumnezeul nostru, auzi‑ne pe noi cei ce ne închinăm Ţie şi deschide‑ne vistieria Ta cea mare şi bună şi cerească şi revarsă binecuvântarea Ta, până ce ne vom îndestula, după nemincinoasele Tale făgăduinţe. Depărtează de la noi tot ce nimiceşte rodul pământului şi toată cercetarea cea cu dreptate pornită asupra noastră, pentru păcatele noastre, şi trimite îndurările Tale cele multe peste poporul Tău. Cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator