Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Noi orante bisericești dăruite cu prilejul hramului parohiei
Pr Gabriel Toma: 10-11-2015 08:35:12 in Misiune
  Broderia cu fir metalic, inspirată dintr-un vechi model creștin, aplicată frumoaselor acoperăminte pentru Sfântul Prestol și diverse analoguri ale bisericii parohiale, transformă un lucru material într-un simbol al veșniciei foarte prezente în inimile donatorilor. Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil a venit cu bucuria primirii unor neașteptat de frumoase podoabe. Rugăciunea comunității noastre pentru binefăcători și ostenitori nu poate fi exprimată decât în cuvintele: 
Domnul Dumnezeu, preamilostivul, să te miluiască. Domnul Iisus Hristos să‑ţi împlinească toate cererile cele bune. Domnul, Cel în toate puternic, să te izbăvească de tot necazul şi de toată boala. Domnul să te înveţe pe tine. Domnul să te înţelepţească. Domnul să‑ţi ajute. Domnul să te mântuiască. Domnul să te apere. Domnul să te păzească. Domnul să te cureţe. Domnul să te umple de bucurie duhovnicească. Domnul să‑ţi fie sprijinitor sufletului şi trupului tău. Domnul, ca un bun, milostiv şi de oameni iubitor, să‑ţi dea iertare de păcate. Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos, la ziua judecăţii să te miluiască şi să te binecuvinteze în toate zilele vieţii tale. Că Aceluia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui Celui fără de început şi Preasfântului, bunului şi de‑viaţă‑făcătorului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
     

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator