Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Ziua Națională a României- Te Deum
Pr Gabriel Toma: 01-12-2015 03:55:06 in Misiune
  Cuvintele psalmului 117 sunt cuprinzătoare pentru momentul istoric al cinstirii Marii Uniri. Slujba de Te Deum săvârșită la 1 decembrie 2015 nu a fost decât o nevrednică mulțumire pentru lucrarea lui Dumnezeu în istoria țării noastre.

  „Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul şi m‑a auzit şi m‑a scos întru desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce‑mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul, decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m‑au înconjurat şi în numele Domnului i‑am înfrânt pe ei. Înconjurând m‑au înconjurat şi în numele Domnului i‑am înfrânt pe ei. Înconjuratu‑m‑au ca albinele fagurele, dar s‑au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i‑am înfrânt pe ei. Împingându‑mă m‑au împins să cad şi Domnul m‑a sprijinit. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi‑a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie şi de mântuire în corturile drepţilor: «Dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m‑a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere». Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. Certând m‑a certat Domnul, dar morţii nu m‑a dat. Deschideţi‑mi mie porţile dreptăţii şi intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea. Te voi lăuda, că m‑ai auzit şi ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n‑au băgat‑o în seamă ziditorii, aceasta s‑a făcut în capul unghiului. De la Domnul s‑a făcut aceasta şi minunată este întru ochii noştri. Aceasta este ziua pe care a făcut‑o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuieşte!, O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu‑v‑am pe voi, din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S‑a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m‑ai auzit şi ai fost mie spre mântuire. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.”


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator