Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Activități de pregătire teoretică și practică în domeniul apărării împotriva incendiilor,
Pr Gabriel Toma: 20-12-2015 03:50:25 in Misiune
 Cu o săptămână înaintea debutului Sărbătorilor, persoanele angajate și cele voluntare ale Parohiei Plevna (preot, cântăreț bisericesc, țârcovnic, pangarist) și-au reînnoit cunoștințele teoretice și practice privind normele generale de Prevenire și Stingere a Incendiilor, având ca bază OMAI 163/ 28 februarie 2007.
 Conform prevederilor legale, precizate în OMAI 28/ 26 martie 2009
Art. 6. Personalul clerical si cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atributii de conducere la nivelul obiectivelor de cult, denumit in continuare persoana cu atributii de conducere, are urmatoarele  obligatii principale:
  a)  stabileste, prin dispozitii scrise,  responsabilitatile  privind  apararea impotriva  incendiilor in  entitatea pe care o reprezinta; 
 b) actualizeaza dispozitiile prevazute  la  lit. a)  ori de  cate  ori este  cazul si le  aduce  la  cunostinta  intregului personal, utilizatorilor, precum si altor persoane  indreptatit interesate, in partile  ce  ii  privesc;  
c)  asigura, potrivit prezentelor dispozitii generale, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva  incendiilor proprii obiectivului de cult si stabileste atributiile ce revin intregului personal pe locurile  de munca, care desfasoara activitati permanent, ocazional sau cu caracter sezonier;  
d) desemneaza o persoana cu responsabilitati in domeniul apararii impotriva incendiilor, la nivelul  obiectivului de cult; 
 e)  permite  desfasurarea  activitatilor de muzeografie  in  cadrul obiectivului de  cult numai de  catre  personalul care  detine competenta  necesara, obtinuta  in  urma absolvirii unui program de formare  profesionala in ocupatii definite pe baza standardelor ocupationale din acest domeniu; 
 f) stabileste  planurile  cuprinzand  ordinea si prioritatile care  trebuie  avute  in  vedere la salvarea  bunurilor/exponatelor de valoare din lacasurile de cult, muzee, depozite, biblioteci, arhive, ateliere de  restaurare­conservare, precum si altele  similare, in situatia  producerii unor incendii;  planurile  au  caracter  confidential, dupa  caz,  si se  aduc la  cunostinta  exclusiv  persoanelor cu  atributii privind  punerea acestora in practica in caz de incendiu;  
g) permite, in conditiile legii, executarea controalelor de prevenire la nivelul obiectivelor de cult, de  catre  inspectorii de  prevenire din  cadrul inspectoratelor pentru  situatii de  urgenta  judetene  si al  municipiului Bucuresti, prezinta documentele necesare si furnizeaza informatiile de interes solicitate; 
 h) aduce la cunostinta populatiei, cu prilejul manifestarilor religioase ce presupun mare afluenta de  participanti, regulile si masurile ce trebuie  respectate  in domeniul apararii impotriva  incendiilor, specifice comunitatii locale

Art. 7. ­ Persoanele  care  isi desfasoara  activitatea in cadrul obiectivelor de  cult au  urmatoarele  obligatii principale:  
a)  sa  participe  la activitatile de  pregatire  teoretica si practica in  domeniul apararii impotriva  incendiilor, organizate la nivelul obiectivului de cult; 
 b) sa cunoasca si sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor specifice tuturor activitatilor pe care le desfasoara in obiectivul de cult, care le­au fost aduse la cunostinta sub orice  forma de catre cei in drept;  c) sa aduca la cunostinta persoanei cu atributii de conducere orice defectiune tehnica ori alta situatie 4 care poate constitui pericol de incendiu;  
d) sa  actioneze,  in cazul producerii unui incendiu, potrivit procedurilor stabilite  la  locul de  desfasurare a activitatii, pentru salvarea persoanelor si bunurilor si stingerea operativa a acestuia

s-au întocmit și s-au luat la cunoștință:
  1. Dispozițiile privind stabilirea modului de organizare și a Responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor la Parohia Plevna;
  2. Instrucțiunile specifice privind apărarea împotriva incendiilor la Parohia Plevna;
  3. Reguli și dispoziții PSI la Parohia Plevna.Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator