Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
„Ora et labora”
Pr Gabriel Toma: 26-01-2016 08:00:02 in Misiune
 Deși pare a se focaliza pe activitatea administrativă a parohului și a colaboratorilor săi direcți (cântăreț, epitropi, consilieri), totuși, situația vieții bisericești a unei comunități reflectă, în mod tainic, o vibrație profundă, un etos al tuturor enoriașilor, robust în structură și consecvent în lucrare, fără de care, cei mai sus menționați, nu ar fi putut pune în operă inițiativele și planurile pentru biserica de zid și mai ales, pentru Biserica de inimi. Activitatea bisericească, desfășurată în parohia Plevna, s-a concretizat în semestrul II din anul 2015 în următoarele direcții de acțiune: 

A. Activitatea liturgică, pastorală şi misionară 
  
1. În conformitate cu decizia Centrului Eparhial, în fiecare sâmbătă se oficiază Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar după amiază Vecernie; 
 2. Vineri, în a patra săptămână din fiecare lună, se săvârșește Taina Sfântului Maslu de obște;
 3. La filia Valea Rusului, în fiecare lună, se săvârșesc Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie; 
 4. Predicile şi cuvântările ocazionale au pus accent, în 2015, pe exegeze hrisostomice asupra textelor biblice lecturate în cultul divin ; 
 5. S-a cinstit Anul Omagial al Sfântului Ioan Gură de Aur prin articole dedicate vieții, operei și îndrumărilor pedagogice și duhovnicești ale Sfântului Ioan, prezentat credincioșilor dar și pe site;
 6. În timpul posturilor, la început și la sfârșit, s-au cercetat la domiciliu toți bătrânii, bolnavii și neputincioșii din enorie pentru a nu fi izolați de comuniunea euharistică parohială; 
 7.Supravegherea studentului teolog din parohie, implicarea lui în activități liturgice, gospodărești, sprijin academic pentru lucrări și referate; 
 9.Enoriașii au primit catehizare privitoare la mincinoasa propovăduire a predicatorilor ambulanți; 
 10. Solicitărilor asistenței grabnice la domiciliul enoriașilor li s-a răspuns pe dată, desfășurând acolo slujiri diverse (rugăciuni dureri de cap, deochi, la toată neputința, dezlegarea sufletului cel osândit, rugăciune pentru sufletul ce se luptă cu moartea, rânduiala împărtășirii grabnice, rugăciuni pentru femeia lehuză, punerea numelui noului născut, sfințirea apei și stropirea casei, rugăciuni pentru cererea milei lui Dumnezeu, Paraclis, sfințirea apei și alte rugăciuni) desfășurând și lucrare de asistență psihologică și duhovnicească adecvate și după caz; 
 11. În procesiunea-pelerinaj de la hramul Mănăstirii Slobozia, s-a alcătuit un număr special al foii parohiale Apa cea Vie, distribuit pelerinilor. Am venerarat icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ne-am rugat în Catedrala episcopală; 
 12. Parohia Plevna a găzduit Cercul Pastoral, duminică, 13 septembrie; 
 13. Rugăciune publică pentru candidații la Bacalaureat, urmată, la aflarea rezultatelor, de Slujbă de mulțumire și premierea absolvenților încununați 
 14. Rugăciune și binecuvântarea copiilor la începerea anului școlar 2015- 2016;
 15. Activități liturgice extraparohiale: în fiecare lună, se participă în Parohia Nucetu, la Taina Sfântului Maslu de obște; slujbă misionară în parohia Răzvani; procesiune, rugăciuni și venerarea moaștelor Sfântului Nectarie la Lehliu Gară; venerarea lemnului Sfintei Cruci la Răzvani; hram la Parohia Lupșanu; procesiune și venerarea sfintelor moaște la Călărași 
 16. Desfășurarea programului catehetic pentru copii din vacanța de vară, intitulat „Ucenicii sfinților”; 
 17. S-au concretizat demersurile pentru procurarea icoanei hramului Sfinții Arhangheli și a noului hram Sf Parascheva;
 18. S-a susținut în biserica parohială lecția catehetică demonstrativă „Ucenicii sfinților” a cercului II preoțesc; 
 19. În timpul posturilor s-au desfășurat micro-programe liturgice și de catehizare pentru adulți, intitulate „Rugăciune și cateheză” și „Vorbiți între voi în psalmi”.

 B. Activitatea administrativ- gospodărească 

1. Consiliul Parohial s-a întrunit și a dezbătut situații de natură gospodărească, administrativă, socială și filantropică, în concordanță cu Statutul BOR, art 61-62, întocmindu-se un număr de 11 procese verbale (3 activități filantropice, 7 activități administrativ-gospodărești, 1 activitate catehetică); 
2. S-a pus în ordine arhiva parohială, încercându-se trecerea ei pe suport electronic; 
3. S-au intabulat 3 titluri de proprietate; 
4. S-a obținut o sponsorizare pentru lucrările de renovare a bisericii; 
5. S-au inițiat demersuri consistente pentru acțiune în justiție în vederea intabulării proprietăților fostei parohii Valea Rusului; 
6. S-au înnoit cărțile preoțești de slujbă (Liturghier, Molitfelnic);
7. S-au procurat stranele necasare pentru biserică; 
8. S-a întocmit și depus spre aprobare documentație tehnică pentru renovarea bisericii parohiale;
8. S-a edificat clopotnița la biserica valea Rusului. 

 C. Activitatea culturală 

 1. Biblioteca parohială este amplasată într-un spațiu primitor, apt pentru activități intelectuale, credincioșilor dedați la lectură li s-au pus la îndemână lectură de zidire 
 2. S-a mijlocit la organele locale încheierea Parteneriatului Primărie- Lăcașuri Ortodoxe pentru festivalul de film FAO 2015 
 3. S-a încheiat Contract de Parteneriat cu Școala 
 4. S-a realizat și înaintat producția „Pietrele vorbesc... în Plevna” pentru FAO 2015 
 5. Activitățile parohiale au fost popularizate și în mediul virtual (site-ul Protopopiatului Lehliu, paginile de socializare ale Parohiei Plevna) la ele având acces fiii satului aflați în alte localități și cei din diaspora; 
 6. Contul de Facebook al Parohiei Plevna acumulează peste 950 like-uri, fiind publicate informații privitor la activitățile curente parohiale; 
 7. S-a urmărit eficientizarea prezenței în spațiul virtual, prin postarea dinamică, pe site-ul parohial www.parohiaplevna.ro, a cel puțin un articol în fiecare zi, atingând în prezent peste 300 postări (istorie locală, activități curente, filantropie, teologie) în 6 luni de zile de la lansare. Postările fiind distribuite și pe conturile de socializare ale parohiei din rețelele facebook, twitter, google+; 
8. Predarea religiei în școală cumulează 2 ore/ săptămână; 
9. Roada Duhului Sfânt prin descoperirea vocației preoțești în Parohia Plevna: unul din cei doi seminariști continuând studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă; 
10. S-a participat cu 4 lucrări ale copiilor din Cercul catehetic „Ucenicii sfinților” la Concursul interjudețean de artă plastică 
11. Se identifică material expozițional pentru un muzeu parohial; 

 D. Activitatea filantropică 

 1. Condica Milei Creștine evidențiază acțiuni social-filantropice desfășurate în parohie, totalizând 2578 lei (bani, alimente, rechizite, ajutor înmormântare, hrană) pentru persoane aflate în nevoie 

 1. „Sprijin pentru familiile cu mulți copii” Ajutorare financiară 500 lei Venituri parohie 2 familii, 8 persoane, șomeri ;
 2. „Ajutor de înmormântare creștinească” Ajutor de înmormântare 500 lei Venituri parohie 1 persoană săracă;
3 „Începe școala. Să fim pregătiți !” Ajutor financiar și rechizite pentru familii sărace  cu 3 copii 500 lei Venituri parohie 6 copii; 
4 „Hainele din șifonier sunt ale săracilor” Distribuire de îmbrăcăminte 50 lei Ajutor credincioși 10 adulți;
5 „Rodul parteneriatului” Materiale didactice pentru grădiniță 360 lei Venituri parohie 15 copii ;
6. „Darurile Sfântului Nicolae” Daruri: fructe, dulciuri 210 lei Venituri parohie 30 copii; 
7. „Coșul Sfintei Filofteia”- ediția a doua Ajutor alimentar, cca 100 kg (ulei, zahăr, făină, orez, paste, tomate) 412 lei Donație credincioși 20 familii, 45 persoane ;
8. „Sprijin pentru Cantina Seminarului” Ajutor pentru alimente 40 lei Venituri parohie ;

  Participare la Seminarul de formare pentru preoți „Exemple de bune practici în  asistența socială”; 
  S-a susținut referat la Conferința Județeană „Modele de bună practică în parohie- Parohia Plevna” din partea Protopopiatului Lehliu .

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator