Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Bucură-te, mare mucenice sfinte, izbăvi­to­rule de nebuni
Pr Gabriel Toma: 10-02-2016 08:04:57 in Misiune
   Pătimirea Sfântului Haralambie, și toate minunile ce i-au urmat, ar fi fost suficiente chinuitorilor, pentru părăsirea nebuniei rătăcirii idolatre și întoarcerea către Dumnezeu. Totuși, ca în alte cazuri despre care Scripturile dau dovadă cu prisosință, a fost mai la îndemână supoziția nebunească „"Nu este Dumnezeu!"” (Ps 52, 1) sau comportamentul lui Faraon, ce îngrozit, mărturisea pe Domnul, dar apoi uita făgăduința și-și învârtoșa inima (Ieșire 8).
  Sfântul Pavel explică această nebunie sau nesimțire a lucrurilor duhovnicești, punând-o pe seama „omului firesc, ce nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte.” (1 Cor 2, 14)
  Citind cartea Psalmilor, avem privilegiul de a găsi, ca pe o comoară,  textul clasic ce leagă înțelepciunea omenească de Rațiuna divină: „începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului.” (Ps 110, 10)
  În acest context, miercuri, 10 februarie 2016, credincioșii prezenți la rugăciune în biserica parohială, au adus laude Sfântului Mare Mucenic Haralambie, a cărui viață și credință sunt roada cea bună a înțelepciunii și harului.

În furia lui, pierzând Sever răbdarea, dacă a văzut el însuși această minune, a încercat cu viclenie a te îmblânzi și a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. Iar el, luând de la tine răs­puns, că în credința lui Hristos-Dumnezeu nă­dăj­duiești, te-a ispitit a cere să învii morții și să izbăvești pe cei stăpâniți de diavoli. Atunci tu, dreptule părinte, primind dar și putere de la Dum­­nezeu, ai arătat în fața acestui necredincios încă o minune, căci și pe mortul ce ți l-a adus l-ai în­viat, pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit și însuși satana s-a înspăimântat și a ieșit din om, stri­gând către tine, cu rugăminte, ca să nu-l chinu­iești fără de vreme. Pentru aceasta, tot poporul cu umilință cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, mare mucenice Haralambie, fă­cătorule de minuni;
Bucură-te, mare mucenice sfinte, izbăvi­to­rule de nebuni; 
Bucură-te, cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit;
Bucură-te, cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit; 
Bucură-te, că însuși el a dat glas de rugă­minte, mărturisindu-te pe tine om dumnezeiesc; 
Bucură-te, că tu cu aceste minuni ai rușinat pe Sever și pe Crisp, eparhul de neamul idolesc; 
Bucură-te, că însuși împăratul Sever, văzând acea minune, a zis: „Mare este Dumnezeul creștinilor”; 
Bucură-te, că tu ai făcut atunci pe mulți din popor a crede în Hristos-Dumnezeul milelor și al puterilor; 
Bucură-te, izbăvitorule de tot soiul de neca­zuri și boli;
Bucură-te, că tu toate vicleșugurile și por­nirile diavolului omori; 
Bucură-te, că înșiși îngerii cerești te numesc alesul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că toți creștinii pământești cin­s­tesc numele tău; 
Bucură-te, Sfinte mare mucenice Haralambie! (Acatist)

Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator