Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Rodul viței, prin har, pricinuitor de nemurire
Administrator: 24-09-2016 08:28:13 in Misiune

 Anul 2016 nu a fost în Bărăganul de Sud prielnic pentru manifestarea din plin a rodniciei viței de vie. Cu toate acestea, unele soiuri au bucurat pe lucrătorii pământului.

 La bucuria culesului viei, al cărei țel este vinul, cel ce veselește inima omului, cu gând bun putem mulțumi, Celui ce pe toate spre bine le plinește, printr-o smerită rugăciune:

  „Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce ai binevoit ca Fiul Tău cel Unul‑Născut, Domnul nostru Iisus Hristos, să se numească Viţă; şi rodul ei, prin harul Duhului Tău, l‑ai arătat pricinuitor de nemurire, Însuţi şi acum, Stăpâne, binecuvintează şi acest rod al viţei. Dă tuturor, celor ce vor gusta din el, sfinţenie şi sporire sufletească. Iar pe cei ce ne‑au adunat pe noi aici fă‑i părtaşi Viţei celei adevărate şi păzeşte viaţa lor nevătămată, împodobindu‑i cu harurile Tale cele veşnice şi netrecătoare. Cu harul şi cu iubirea de oameni a Unuia‑Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator