Menu Home

Cărți și tiparnițe ale părintelui Antim

  În București, la Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște, peste tot „tiparnițe” ai semănat, „sămânță de carte sfântă” să crească în pământul cel bun, făcându-te astfel următorul apostolesc, în cântarea de: Aliluia!    Între 1691 și 1716, Sf Antim Ivireanul a tipărit sau a supravegheat tipărirea a 63 de cărţi, dintre […]

Program catehetic pentru anul bisericesc 2023-2024

În anul bisericesc 2023-2024, la activitățile catehetice curente cu creștinii, se vor aprofunda sensurile Rugăciunii domnești, urmărindu-se exegeza patristică. Ca scop, lectura scrierilor dedicate tâlcuirii rugăciunii Tatăl nostru, va căuta să pună în lumină resursa deosebit de fructuoasă, inclusiv pentru viața spirituală a creștinului trăitor în secolul XXI, a sensurilor, […]

Excurs(ie) prin bibliotecă

Cât sunt de iubite locașurile Tale, Doamne; dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului… Încă din 1513, domnul Neagoe a început lucrul la Mănăstirea Argeșului, căutând mai întâi a afla izvod frumos cum nu mai era altul pentru zidirea bisericii închinate Adormirii Născătoarei de Dumnezeu. Pentru aceasta a […]

Vești bune despre Adelin

Prin darul lui Dumnezeu, Adelin, soțul binefăcătoarei comunității noastre, pompier accidentat în timpul exploziilor de la Crevedia, a revenit de la spitalul din Norvegia, fiind mult mai aproape de tămăduire. Îi mulțumim Domnului, rugându-ne ca și de acum înainte să ne dăruiască faceri de bine, ca să sporim în dragostea […]

Luminarea, darul lui Hristos

Noi primim, deci, în sânul dumnezeiesc, adică în sfințita cristelniță, în dar, harul dumnezeiesc cu totul desăvârșit. Dar, dacă, pe urmă, prin reaua întrebuințare a celor vremelnice și prin grija de lucrurile vieții și prin ceața patimilor, îl acoperim pe acesta, cum nu se cuvine, ne este cu putință, prin […]

Văzând, să vedem

Adu-ți aminte de unde ai căzut! (Apoc 2, 5) Amintindu-ne că ne aflăm într-un loc de surghiun, să ne umflăm în pene şi să ne semeţim mai puţin, şi în loc de asta să ne smerim şi să ne umilim mai mult și trecând cu gândul de la căderea strămoșilor […]