Menu Home

Polihroniu

Preasfințitului Părintelui nostru, VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor dăruiește-i Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, și-l păzește întru mulți ani. Mulţi ani trăiască!  Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor ţării noastre, mai marilor orașelor și […]

Arborarea drapelului național

La 1 Decembrie 2023, înaintea slujbei Te Deum, drapelul național binecuvântat și sfințit la sărbătoarea Sfântului Andrei, a fost expus pe clopotniță ca un memento, pentru toți cei ce vor trece prin fața bisericii, de a spori în iubirea de Dumnezeu, de Biserică și de neam spre binele și fericirea […]

Binecuvântarea drapelului național 🇹🇩

Binecuvintează, Doamne, drapelul acesta, ca să le amintească tuturor neîncetat datoria de a spori în iubire de Dumnezeu, de Biserică și de Neam, spre binele și fericirea tuturor. La pomenirea Sfântului Andrei Ocrotitorul României, ca în fiecare an, după Sfânta Liturghie, s-a oficiat în biserică slujba de binecuvântare a drapelului […]

Andrei Apostole, după datorie te cinstim

Ca pe cel chemat mai întâi decât toţi Ucenicii şi însuţi văzătorul Cuvântului şi slujitorul, Andreie Apostole, după datorie te cinstim, că Mieluşelului, Celui ce a ridicat păcatele lumii, cu neîndoită credinţă, fierbinte ai urmat. Încă şi pătimirilor părtaş te-ai arătat, ale Celui ce a răbdat moarte cu trupul de […]

Postul Crăciunului. Ziua a cincisprezecea

Miercuri, 29 noiembrie 2023, în biserica parohială s-a cântat Paraclisul Sfântului Mucenic Filumen. Sfântul Filumen (după numele de mirean Sofocle), s-a născut în Lefcosia la 15 Octombrie  1913. Părinții lui erau dreptcredincioșii Gheorghe și Magdalini. Era frate geamăn cu Elpidie (Alexandru, după numele de mirean) și de mici s-au deosebit […]

Postul Crăciunului. Ziua a paisprezecea

  Pustnicește mai înainte pregătindu-te în munte, taberele vrăjmașilor celor netrupești cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. Și iarăși spre chinuire bărbătește te-ai îmbrăcat, ucigând pe Copronim cu sabia credinței. Și pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Preacuvioase Mucenice Ștefan, pururea pomenite. Marți, 28 noiembrie 2023, […]

Postul Crăciunului ziua a treisprezecea

Cu mucenicia cea neobișnuită și înfricoșătoare și cu vitejiile răbdării, pe toți i-ai minunat, mult pătimitorule, cu tăierea fiecărei părți din trup, rugăciuni de mulțumire preaminunat ai dat către Dumnezeu. Pentru aceasta în pătimirea ta cunună ai luat și te-ai suit către Scaunul Împăratului Ceresc al lui Hristos Dumnezeu, Sfinte […]

Să nu spunem vorbe mari!

…Bineînțeles că dorim să-L cunoaştem pe Dumnezeu. Însă, oare, chiar așa este? Suntem pregătiți pentru întâlnirea cu Atotputernicul, Necreatul Tată, Fiu și Duh Sfânt? Gândurile și acțiunile creştinilor arată adesea că suntem puși la punct în ceea ce privește cunoașterea slujbelor bisericeşti, a teologiei, a altor oameni religioşi — însă, […]

Ciclon, slujire de rugăciune în viscol cumplit

O, preafericite, Sfinte şi făcătorule de minuni Părinte Stelian, primind această puţină rugăciune ce se înalţă întru lauda ta, mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru noi, cei ce te cinstim pe tine, iertare de păcate să ne dăruiască, sănătate nouă şi copiilor noştri, pace lumii şi linişte caselor noastre, ale celor […]